CSISAC salută Recomandarea OCDE privind principii pentru elaborarea de politici referitoare la Internet

  • Posted on: 19 December 2011
  • By: Redacția ApTI

Într-un comunicat de presă publicat în data de 19 decembrie 2011, CSISAC – Consiliul Consultativ pentru Societate Informațională al Societății Civile (Civil Society Information Society Advisory Council), din care face parte și ApTI, a salutat Recomandarea privind principii pentru elaborarea de politici referitoare la Internet, adoptată de către Consiliul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în 13 decembrie 2011. Recomandarea, prin care este reafirmat angajamentul OCDE față de un Internet liber, deschis și inclusiv, va contribui la promovarea drepturilor omului în mediul online.

Principiile incluse în această declarație abordează o gamă largă de chestiuni, printre care:  necesitatea consolidării eficienței protecției vieții private în mediul online, creșterea capacității de elaborare de politici bazate pe date concrete, asigurarea faptului că rețelele și serviciile de comunicaţii electronice în bandă largă (broadband) sunt dezvoltate în așa fel încât să asigure acoperire și utilizare națională, limitarea răspunderii intermediarilor Internet și reafirmarea necesității de a promova creativitatea și inovarea în mediul online. 

Aceste Principii reprezintă o bază importantă pentru crearea unui Internet inclusiv care să maximizeze capacitatea utilizatorilor de a-și exercita drepturile fundamentale în cadrul interacțiunilor online.

Cel mai important aspect constă în faptul că Principiile descriu un viitor proces decizional colaborativ, care să includă și probleme și preocupări ale societății civile.

CSISAC își exprimă disponibilitatea de a lucra împreună cu OCDE pentru a dezvolta respectivele principii, astfel încât acestea să promoveze deschiderea, să aibă la bază respectarea drepturilor omului și supremația legii și să contribuie la consolidarea capacității de îmbunătățire a calității vieții tuturor cetățenilor.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.