Legea nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare

 • Posted on: 28 June 2011
 • By: Redacția ApTI

Domenii de interes:

 • proiectul de lege (iniţiat de către Guvern) prevede că, în cazul în care se presupune în mod justificat că există un risc de a se efectua operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, iar aceste operaţiuni se desfăşoară prin mijloace electronice, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, la sesizarea autorităţilor competente, solicită furnizorilor de servicii prin mijloace electronice blocarea accesului la conţinutul site-ului în cauză, în condiţiile legii.

Parcurs legislativ:

 • 3 iunie 2011: proiectul de lege este înregistrat la Senat (nr.L431/2011);
 • 6 iunie 2011: proiectul de lege este transmis Comisiei juridice, de disciplină si imunităţi, pentru raport şi Comisiei pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului şi Comisiei pentru sănătate publică, pentru avize;
 • 7 iunie 2011: Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului şi Comisia pentru sănătate publică transmit avize favorabile;
 • 8 iunie 2011: Comisia  juridică, de disciplină si imunităţi depune un raport favorabil, cu amendamente;
 • 14 iunie 2011: proiectul de lege este adoptat de către Senat (vezi forma adoptată de către Senat) şi transmis Camerei Deputaţilor;
 • 20 iunie 2011: proiectul de lege este înregistrat la Camera Deputaţilor (nr.PLx 418/2011) şi transmis Comisiei pentru sănătate şi familie, pentru raport, şi Comisiei  pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, pentru avize;
 • 28 iunie 2011: aviz favorabil din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi;
 • 28-30 iunie 2011:  Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor dezbate proiectul de lege şi decide avizarea favorabilă a acestuia, cu observaţii (conform sintezei activităţii Comisiei din 28-30 iunie 2011);
 • 30 iunie 2011: raport favorabil cu amendamente din partea Comisiei pentru sănătate şi familie;
 • 26 septembrie 2011: punctul de vedere al societăţii civile ( a se vedea mai jos) este prezentat în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, care decide transmiterea sa către Comisia pentru sănătate şi familie (stenograma şedinţei)
 • 27 septembrie 2011: dezbatere în plenul Camerei Deputaţilor (stenograma şedinţei);
 • 12 octombrie 2011: proiectul de lege este adoptat de Camera Deputaţilor, cu amendamentele propuse în raportul Comisiei pentru sănătate şi familie (printre care şi înlocuirea sintagmei de "furnizorilor de servicii prin mijloace electronice" cu "furnizori de servicii de comunicaţii electronice");
 • 17 octombrie 2011: forma pentru promulgare a legii este depusă la Secretarul General al Camerei Deputaţilor, în vederea exercitării, de către deputaţi, a dreptului de a sesiza Curtea Constituţională;
 • 19 octombrie 2011: legea este trimisă la Preşedintele României pentru promulgare;
 • 10 noiembrie 2011: Legea nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare este publicată în Monitorul Oficial al României (M.Of. nr.796 din 10 noiembrie 2011).

Acţiuni ApTI:

Add new comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.