ANCOM investighează ofertele de tip zero rating

  • Posted on: 9 August 2017
  • By: Redacția ApTI
Vodafone România derulează o campanie prin care promovează opțiunile Pass, care înseamnă un tratament preferențial față de anumite aplicații și servicii de Internet pe mobil. 
 
De exemplu, cu opțiunea Social Pass, traficul folosit pe: Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Whatsapp, Pinterest, Twitter, Tumblr, Viber nu se contorizează. 
Cu opțiunea Video Pass, nu contează în plus traficul de pe: YouTube, Netflix, HBO GO, Vimeo, 4GTV+.

În urma unei sesizări (adresa nr. SC-19997/28.07.2017) pe care ApTI a făcut-o la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), am aflat că ANCOM a extins deja analiza ofertelor de tip „zero rating”, acoperind inclusiv aspectele pe care noi le-am adus la cunoștință prin această adresă (oferta curentă a Vodafone Romania S.A. a suferit unele modificări față de cea lansată la sfârșitul anului trecut).

ANCOM a adăugat:

"Întrucât Regulamentul anterior menționat* nu interzice în mod expres practicile de tip „zero rating”, după finalizarea analizei, în cazul care vor fi identificate încălcări ale prevederilor legale, ANCOM va lua toate măsurile necesare în vederea remedierii acestora."

Zero rating și neutralitatea Internetului

În august 2016, a apărut Ghidul BEREC (Body of European Regulators of Electronic Communications/Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice). Activarea a avut succes, iar BEREC a decis favorabil utilizatorilor în privința serviciilor specializate, zero rating și managementul traficului. Al doilea obiectiv al ghidului este:
 
Să asigure neutralitatea Internetului din punct de vedere tehnologic, astfel încât să nu fie discriminate sau impuse anumite tehnologii.
 
Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet (ApTI) a derulat o campanie pe plan naţional pentru conştientizarea în legătură cu pericolele pierderii neutralităţii netului. Pe 5 iulie 2016, a avut loc o conferinţă la care au participat în jur de 30 de reprezentanți ai companiilor de infrastructură în telecomunicații, autorități, ONG-uri specializate pe drepturi digitale, jurnaliști, avocați. De asemenea, pe tot parcursul consultării, în jur de 20 de bloggeri cunoscuţi au scris articole despre subiect, oferind un punct de vedere personal. ApTI a fost, prin această campanie reuşită, alături de alte 72 de organizații nonguvernamentale de pe cinci continente şi a luat poziție pentru apărarea neutralității Internetului.
 
Matei-Eugen Vasile (ApTI) a făcut o prezentare (PDF) în care a avertizat asupra principalelor probleme pe care le ridică regulamentul pentru utilizatori. El a sesizat probleme privind managementul traficului care se face de către furnizorul de servicii de Internet. În loc să fie “application agnostic”, adică să nu favorizeze anumite aplicații, se promovează acceptabilitatea managementului în funcție de tipul aplicației. În consecință, există pericolul greșirii stabilirii clasei la nivel de ISP. De exemplu, o aplicație de video ar putea fi confundată cu una de email și pusă într-o clasă inferioară de prioritate.
 
Amenzile pentru încălcarea neutralității net-ului variază în Europa, după cum arată EU Observer. De exemplu, în Estonia, amenda este de numai 6.900 de euro, pe când în Spania se poate ajunge și la 2 milioane.
 
Când este cazul, reclamațiile privind practicile Zero Rating se pot face la Respect My Net.
 
Alte cazuri de Zero Rating din Marea Britanie:
➡︎ Virgin Mobile makes Twitter ‘free’ to access

* REGULAMENTUL (UE) 2015/2120 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roaming-ul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii.

Foto: "Zero, 0, Number, Rating, Ranking" by Maklay62 is licensed under CC0 - Public Domain

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.