Avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor asupra propunerilor UE privind noua politică de protecție a datelor cu caracter personal

  • Posted on: 15 March 2012
  • By: Redacția ApTI

Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 10.5

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a emis, în data de 7 martie, un aviz asupra propunerilor de modificare a cadrului european de reglementare în domeniul protecției datelor cu caracter personal - o propunere de regulament conținând reguli cu caracter general și o propunere de directivă cu prevederi specifice pentru autoritățile cu responsabilități în domeniul aplicării legii.

Autoritatea apreciază propunerile de modificare a cadrului de reglementare, pe care le consideră a fi o contribuție importanță la consolidarea dreptulului la protecția datelor în Europa, însă își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că propunerea de regulament este departe de a fi un “set cuprinzător de reguli pentru protecția datelor cu caracter personal la nivel național și european în toate domeniile vizate de politici UE”.

Problemele propunerii de regulament se referă în primul rând la chestiuni legate de aplicarea prevederilor legale, întrucât nu abordează o serie de chestiuni precum regulile privind protecția datelor la nivelul instituțiilor și organismelor UE și instrumentele specifice de aplicare a prevederilor legale.

Autoritatea își exprimă susținerea pentru propunerea de regulament, întrucât aceasta elimină multe dintre inconsistențele generate de legislațiile naționale, și consideră că noile reguli vor consolida drepturile indivizilor, vor genera o creștere a gradului de responsabilizare a operatorilor în ceea ce privește modul în care gestionează datele cu caracter personal și vor consolida puterea și rolul autorităților naționale de supraveghere. Autoritatea consideră însă că propunerile Comisiei referitoare la autoritățile polițienești și judiciare sunt “inacceptabil de slabe” și nu ar trebui să se abată de la regulile generale stabilite în propunerea de regulament în așa măsură încât să ofere posibilitatea de restricționare a unor principii și drepturi esențiale.

“Regulile propuse pentru protecția datelor în sectorul polițienesc și judiciar sunt inacceptabil de slabe. În multe cazuri nu există nicio justificare pentru abaterea de la regulile prevăzute în propunerea de regulament. Acest sector responsabil pentru aplicarea prevederilor legale are nevoie de reguli specifice, însă nu și de o scădere a nivelului de protecție a datelor cu caracter personal”.

Mai mult, autoritatea își exprimă îngrijorarea cu privire la puterile excesive acordate Comisiei în cadrul mecanismului menit să asigure consistență la nivelul autorităților de supraveghere, precum și la absența unei obligații generale prin care autoritățile responsabile pentru aplicarea legii să demonstreze că respectă cerințele referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

O altă problemă identificată de Autoritate se referă la condițiile în care se poate realiza transferul datelor către state terțe și la posibilele derogări care s-ar putea aplica în astfel de situații.

Mai multe informații:

Licenţă: Creative Commons Atribuire 3.0

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.