APTI susţine Campania EDRI care critică noua recomandare CoE cu privire la libertatea de exprimare online

  • Posted on: 16 October 2007
  • By: Redacția ApTI

O nouă recomandare a Consiliului Europei referitoare la promovarea libertăţii de exprimare şi informare în noile medii de informare şi comunicare, adoptată pe data de 26 Septembrie 2007 - CM/Rec(2007)11, nu reuşeşte să susţină liberatatea de exprimare în Internet, prin promovarea unor concepte ca "informaţie de încredere" sau a unui echilibru între libertatea de exprimare şi "valorile şi sensibilităţile" persoanelor, aspecte care depăşesc limitările acceptate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului - art 10. par 2.

APTI susţine Poziţia EDRI (European Digital Rights Initiative), care a participat la întrunirile comisiei ce a dezvoltat proiectul de Recomandare, însă opiniile sale nu au fost luate în considerare cu privire la aceste aspecte. De asemenea, împărtăşim opinia că această Recomandare înseamnă un pas înapoi în ceea ce priveşte respectarea libertăţii de exprimare şi a libertăţii presei şi că ea poate legitima metode subtile de cenzură privată şi măsuri de protecţie împortiva aşa-zisului conţinut dăunator.  

Vezi Campania EDRI cu privire la această Recomandare şi lista organizaţiilor semnatare.

Alte ONG-uri sunt încurajate să susţină această campanie.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.