Cum funcţionează ICANN?

 • Posted on: 19 October 2011
 • By: Redacția ApTI

În cadrul structurii ICANN, guverne şi organizaţii interguvernamentale lucrează în parteneriat cu mediul de afaceri, organizaţii şi indivizi implicaţi în construirea şi menţinerea unui Internet global. Inovaţiile tehnice şi continua expansiune a Internetului aduc noi provocări în ceea ce priveşte menţinerea stabilităţii reţelei. Lucrând împreună, participanţii ICANN abordează acele chestiuni care privesc în mod direct misiunea ICANN de coordonare tehnică a resurselor Internetului. În conformitate cu principiului unei maxime autoreglementări în economia înaltei tehnologii (high-tech), ICANN este probabil primul exemplu de colaborare între diversele componente ale comunităţii Internet.

Creat pentru a răspunde provocărilor reprezentate de tehnologiile şi economiile aflate într-o continuă evoluţie, procesul de elaborare a politicilor este generat la nivelul a trei organizaţii suport. Comitetele consultative reprezentând organizaţii ale utilizatorilor individuali şi comunităţi tehnice cooperează cu organizaţiile suport pentru a crea politici adecvate şi eficiente. Peste 80 de guverne oferă avize Consiliului Director, prin intermediul Comitetului Consultativ Guvernamental.

Astfel, cele trei organizaţii suport reprezintă:

 • organizaţiile care gestionează aspecte legate de IP la nivel regional (registrele regionale); acestea alcătuiesc Organizaţia Suport pentru Adrese (Address Supporting Organisation - ASO), care are ca rol elaborarea de recomandări către Consiliul Director al ICANN privind politica în domeniul adreselor IP; 
 • organizaţiile care gestionează aspecte legate de numele de domenii (registre şi registrari pentru gTLD-uri, ISP-işti, etc) ; acestea alcătuiesc Organizaţia Suport pentru Nume Generice (Generic Names Supporting Organisation - GNSO), care are ca rol elaborarea de recomandări privind politicile referitoare la domeniile generice de nivel superior;
 • managerii domeniilor cod de ţară; aceştia alcătuiesc Organizaţia Suport pentru Nume Cod de Ţară (Country Code Names Supporting Organisation - ccNSO), care are ca rol elaborarea de recomandări privind politicile referitoare la domeniile cod de ţară.

Există patru comitete consultative care emit avize[1] privind politicile elaborate la nivelul ICANN. Acestea reprezintă:

 • guvernele şi organizaţiile interguvernamentale; acestea alcătuiesc Comitetul Consultativ Guvernamental (Governmental Advisory Committee - GAC), care emite avize privind activităţile ICANN ce prezintă un anumit interes pentru guverne (în special în cazurile în care există sau poate exista o interacţiune între politicile ICANN şi diverse reglementări naţionale sau acorduri internaţionale, precum şi acolo unde activităţile ICANN pot avea efecte asupra unor aspecte ce intră în sfera politicilor publice naţionale);
 • operatorii serverelor rădăcină; aceştia alcătuiesc Comitetul Consultativ privind Sistemul de Servere Rădăcină (Root Server System Advisory Committee - RSSAC), care are rolul de a emite avize cu privire la operarea serverelor rădăcină ale DNS;
 • organizaţiile şi persoanele interesate de securitatea Internetului; alcătuiesc Comitetul Consultativ privind Securitatea şi Stabilitatea(Security and Stability Advisory Committee - SSAC),care emite avize privind securitatea şi integritatea DNS şi a sistemului de alocare a adreselor IP;
 • comunitatea „at large”, reprezentând utilizatorii de Internet; alcătuiesc Comitetul Consultativ At Large (At-Large Advisory Committee - ALAC), care emite avize privind activităţile ICANN referitoare la interesele utilizatorilor individuali de Internet.

Există, de asemenea, un Grup Tehnic de Legătură (Tehnical Liaison Group – TLG), alcătuit din reprezentanţi ai patru organizaţii care elaborează protocoale pentru tehnologiile Internet: European Telecommunications Standards Institute (ETSI), International Telecommunications Union's Telecommunication Standardization Sector (ITU-T), World Wide Web Consortium (W3C) şi Internet Architecture Board (IAB). Rolul Grupului este de a furniza informaţii tehnice către Consiliul Director şi către entităţile ICANN.

Deciziile finale în cadrul ICANN sunt luate de către un Consiliu Director (ICANN Board). Consiliul este alcătuit din 21 de membri: 16 membri cu drept de vot (preşedintele ICANN, câte doi membri numiţi de către cele trei organizaţii suport, un membru numit de către ALAC şi opt membri aleşi din rândul comunităţii Internet globale de către un comitet special creat în acest scop – Nominating Committee) şi şase membri fără drept de vot, care asigură legătură între Consiliu şi ale entităţi (GAC, SSAC, RSAC, TLG şi IETF – Internet Engineering Task Force).

Consiliu Director are o reprezentare internaţională, membrii săi provenind din diverse regiuni ale Globului. Rolul Consiliului este de a supraveghea procesul de elaborare a politicilor în cadrul organizaţiei.

ICANN are un preşedinte şi CEO, care este şi membru al Consiliului Director şi care conduce activitatea personalului ICANN (personal care asistă în coordonarea, gestionarea şi implementarea finală a diferitelor discuţii şi decizii luate de către organizaţiile suport şi comitetele consultative).

Există, de asemenea, şi funcţia de Ombudsman al ICANN, care îndeplineşte rolul de evaluator independent al activităţii personalului şi Consiliul Director al ICANN.[1] Aceste avize nu au caracter obligatoriu pentru Consiliul Director.

Add new comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.