Fă primii pași în înțelegerea libertății de exprimare online și offline

  • Posted on: 6 March 2018
  • By: George Hari Popescu

ApTI a lansat Cases.internetfreedom.blog, un demers menit să vă facă să înțelegeți mai multe despre libertatea de exprimare online și offline, pe baza jurisprudenței actuale a Curții Europene a Drepturilor Omului. Proiectul online este însoțit și de o broșură pe care o puteți descărca în format PDF.

Internetul ne-a schimbat semnificativ viețile în ultimii ani, în multe domenii, inclusiv modul în care accesăm informațiile publicate. Dar, cel mai important, a crescut exercitarea drepturilor noastre la libera exprimare atât prin permiterea accesului la diverse surse de informații, dar și prin democratizarea semnificativă a publicării libere a oricărui tip de informații. Prin urmare, acesta a transformat libertatea de exprimare - în special în mediul online - într-un subiect care ne preocupă pe toți. Nu doar pe jurnaliști sau ONG-uri care se ocupă de libertatea de exprimare.

Cum a apărut ideea secțiunii și broșurii

În primul rând, subiectul pare să fie interesant nu numai pentru jurnaliștii profesioniști dar și pentru diverse alte tipuri de utilizatori ai Internetului care au baze diferite de educație și, în general, nu prea multe cunoștințe legale. Cu toate astea, toți sunt implicați în comunicarea de informații pe Internet și uneori reclamă încălcarea dreptului lor la liberă exprimare.
 
În al doilea rând, procesul decizional legat de libertatea de exprimare pare deseori grăbit, fără suficient timp pentru dezbateri publice largi sau utilizarea de rapoarte complete sau detaliate ca bază pentru decizii. Acest lucru este în special adevărat pentru anumite țări din Europa de Sud-Est. Prin urmare, fragmente din argumentele și concluziile CEDO pot fi puncte de referință larg acceptate și, deci, instrumente folositoare într-o dezbatere.
 
În al treilea rând, aflați în fața fuxului de informații disponibile în zilele noastre, mulți utilizatori caută informații ușor de înțeles, distilate, pentru a-și forma o opinie (și nu blocuri de texte legale ce pot merge foarte departe sau din alte țări).
 
În cadrul secțiunii, veți afla ce este libertatea de exprimare, care sunt limitele ei și motivele pentru care uneori această libertatea este restrânsă de guverne.
 
 

Cum trebuie înțelese secțiunea și broșura

Prin urmare, cazurile prezentate în această broșură ar trebui să aibă doar o valoare de referință. O jurisprudență ca cea a CEDO este în permanentă schimbare și uneori în conflict cu ea însăși. Poate fi uneori chiar supusă criticii deoarece, când și când, poate avea rezultate dezamăgitoare pentru cei care promovează drepturile fundamentale la libertatea de exprimare și accesul la informație. În plus, dezvoltările tehnice ale Internetului pot schimba anumite presupuneri pe care le avem azi și care ar putea fi incluse în decizii viitoare.

Distilarea jurisprudenței actuale CEDO vine cu un cost care merită menționat. În primul rând, informațiile din această broșură nu pot constitui în nici un caz consiliere juridică. În al doilea rând, editorii au fost nevoiți să limiteze informațiile pe care le puteau prezenta în această broșură, o alegere care pentru unii profesioniști din domeniul juridic ar putea fi un neajuns. De asemenea, selectarea domeniilor și a cazurilor ne-a forțat să acoperim anumite aspecte importante într-o manieră foarte sumară – cum ar fi chestiuni ca “discursul instigator la ură” sau “protecția surselor jurnaliștilor”.


> Consultați Cases.InternetFreedom.blog și aflați mai multe despre libertatea de exprimare


 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.