În faţa cui este responsabil ICANN?

  • Posted on: 19 October 2011
  • By: Redacția ApTI

ICANN are responsabilităţi atât pe plan intern, cât şi pe plan extern.

Pe plan extern, ICANN este o organizaţie care a fost creată şi care funcţionează în baza legislaţiei statului California din Statele Unite ale Americii. ICANN trebuie, astfel, să se supună legilor Statelor Unite şi poate fi trasă la răspundere pentru acţiunile sale (altfel spus, ICANN poate fi dată în judecată).

ICANN este, de asemenea, o corporaţie non-profit de interes public, conducerea sa fiind responsabilă din punct de vedere legal pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin în baza legii.

Pe plan intern, responsabilitatea asumată de către ICANN în faţa comunităţii este reflectată în:

  • regulile sale de funcţionare;
  • alcătuirea reprezentativă a Consiliul Director, membrii săi provenind din diverse regiuni ale lumii'
  • personalul de grad superior („senior staff”) care trebuie să fie ales anual de către Consiliu;
  • trei proceduri diferite de soluţionare a disputelor : Comisia pentru guvernanţă a Consiliului Director – Board Governance Committee (comisie responsabilă pentru evaluarea solicitărilor de reconsiderare a deciziilor Consiliului, solicitări care pot fi înaintate de către orice persoană sau entitate care se consideră afectată de o acţiune – sau lipsă de reacţie – a ICANN), Consiliul Indendent de Evaluare - Independent Review Panel (terţă parte care are rolul de a evalua acţiunile Consiliului Director al ICANN, în baza unor plângeri referitoare la incompatibilitatea dintre respectivele acţiuni şi regulile de funcţionare ale organizaţiei), Ombudsman-ul (îndeplineşte rolul de evaluator independent al activităţii personalului şi Consiliul Director al ICANN).

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.