Internetul liber și deschis este cheia unei societăți democratice (câteva concluzii de la Internet Freedom Summit 2018)

  • Posted on: 4 April 2018
  • By: Cezara Panait
Internet Freedom Summit 2018 a adus împreună, între 22 și 24 martie, în Struga, Macedonia, peste o sută de activiști, membri ai societății civile, avocați, reprezentanți ai diferitelor instituții ale statelor participante și oficiali din cadrul organizațiilor internaționale, având ca interes comun schimbul de bune practici și de experiențe, care să promoveze și să asigure o mai bună respectare a libertății Internetului.
 
Un Internet liber și deschis este cheia către o societate democratică: acesta a fost mesajul central al dezbaterilor care s-au axat pe teme ce țin de libertatea de exprimare, dreptul la viață privată și securitatea cibernetică.

Dreptul la liberă exprimare

Au fost identificate mai multe fenomene care amenință garanțiile legale. Au fost dezbătute implicațiile noilor măsuri legale referitoare la: 
  • propaganda teroristă;
  • conținutul care îndeamnă la ură (hate speech);
  • fake news ca “adevăr alternativ”;
  • interferențele rețelelor sociale în acest context;
  • acțiunile guvernelor și lipsa de transparență instituțională, ca factori opresivi ai libertății de exprimare. 
 
Astfel de domenii ar trebui reglementate și tratate într-un echilibru care să pună în valoare drepturile omului. În reglementarea acestor aspecte, organizațiile neguvernamentale și societatea civilă vor avea un rol crucial, pentru a susține și proteja valorile fundamentale și libertățile cetățenilor.

Viața privată

Necesitatea protecției acestui drept a fost o preocupare generală la eveniment, iar conștientizarea faptului că fiecare persoană ar trebui să fie mai precaută cu informațiile pe care le face publice în mediul online a fost un aspect asupra căruia s-a atras atenția în mod deosebit. 
 
În reglementările naționale și internaționale, accentul ar trebui să fie pus astfel încât să se reducă posibilitatea tehnică a autorităților statului de a accesa direct o soluție a unei companii de tehnologie în scop de supraveghere (back door), încălcând astfel dreptul la viață privată al cetățenilor. 
 

Securitatea cibernetică

O concluzie generală a fost necesitatea realizarea unui threat modeling, adică identificarea amenințării față de care să te protejezi, pentru adoptarea unor măsuri eficiente și proporționale. Mijloacele de protecție ar trebui să fie adaptate și diferite atunci când ne protejăm față de rețele sociale, de autorități locale sau de servicii de securitate. Nu întotdeauna vor fi necesare cele mai drastice măsuri de protecție, ceea ce va oferi mai multe opțiuni în alegerea metodelor de securitate folosite față de adversari mai puțin avansați.
 
Asociația pentru Tehnologie şi Internet a participat la eveniment prin reprezentanții săi, împreună cu mai mulți membri ai societății civile şi ai asociațiilor preocupate de parcursul statului de drept. Bogdan Manolea, director executiv ApTI, a moderat sesiunea plenară "Intelligence services and privacy - mission impossible in the age of surveillance?" şi panelul "Save Encrypton", ambele din sectiunea de viață privată. Matei-Eugen Vasile şi Valentina Pavel au prezentat panel-ul "New cool tools for the digital safety of an Internet activist", din cadrul secțiunii privind securitatea cibernetică.
 
 
Internet Freedom Summit 2018, eveniment organizat de ABA ROLI, a oferit ocazia experților și activiștilor de a-și împărtăși experiențele și bunele practici pentru a promova libertatea internetului. În plus, în timpul reuniunii, au fost dezvoltate idei pentru a intensifica eforturile de cooperare și coordonare, pentru a putea întreprinde noi activități bilaterale între organizațiile din regiune. 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.