Metavers: un nou orizont al tehnologiilor media interactive cu un potențial de primă reglementare

  • Posted on: 12 April 2024
  • By: Bogdan Lungu

Consiliul Europei a abordat frontal noul domeniu al tehnologiei metavers-ului, în încercarea de a înțelege fenomenul și, sperăm, de a face prima încercare de a-l reglementa (soft). În draftul de document prezentat la 22 mai 2023 intitulat "Riscurile și oportunitățile metaversului", scris pentru Consiliul Europei și condus de raportorul Andi-Lucian Cristea (România, Grupul S&D și Grupul Verzilor), este investigat conceptul de metavers, împreună cu utilizările sale comerciale, abuzurile, riscurile și posibilele atingeri la adresa drepturilor noastre fundamentale. Din câte știm noi, este prima tentativă de acest nivel superior de a analiza un cadru general pentru înțelegerea și, eventual, reglementarea unei tehnologii atât de noi precum metaversul.

Metaversul este noul orizont al tehnologiilor media imersive pe care omenirea îl are în fața sa. Schimbările în tehnologiile media implică schimbări sociale. Încă de la apariția tiparului, omenirea a cunoscut schimbări sociale considerabile. Presa a dat naștere reformei lui Luther, telegraful la ziarul cotidian, televizorul la divertismentul zilnic, internetul la accesul instantaneu, la domiciliu și democratic la informații, iar social media la conexiunea nesfârșită între străini de pe tot globul. Cu toate acestea, metaversul aduce schimbări momentan neștiute de omenire. Ce schimbări ne așteaptă înainte de implementarea sa în viața de zi cu zi? Astăzi, știm că obiectivele sale sunt monumentale: să aducă o nouă realitate socială paralelă pentru specia noastră - pentru a numi doar unul dintre ele. Având în vedere ambițiile de o asemenea anvergură, metaversul are nevoie de o analiză critică.

Draftul de document menționat mai sus investighează modul în care metaversul ar putea schimba politica, identitatea personală offline și online, legea și ordinea publică, precum și modul în care ar putea influența persoanele aflate la margine, în special pe cele care suferă de singurătate și care au tendința de a se retrage în lumile virtuale. Documentul își propune să țină democrația și drepturile omului la curent cu dinamica în continuă schimbare a progresului și a schimbărilor tehnologice.

Definirea metaversului este de o importanță crucială, deoarece o definiție poate îngusta sau extinde viziunea noastră asupra unei tehnologii noi, în curs de dezvoltare. Conform raportului menționat mai sus, metaversul este un concept de "realitate socială, mai precis realitatea mediată de calculator, care a devenit posibilă datorită progreselor înregistrate în domeniul tehnologiei informației și al capacităților de calcul, deschizând calea pentru o nouă dimensiune a experiențelor interconectate, și întruchipează caracteristicile unui proces emergent intrinsec sistemelor complexe adaptative". Această definiție, ca o piatră de hotar, reprezintă un progres important pentru a înțelege exact ce este metaversul.

Cu toate acestea, ea are câteva puncte slabe. În primul rând, este vagă, deoarece "realitatea socială" și "realitatea mediată de calculator" pot implica alte tipuri de tehnologie, cum ar fi chat-ul video, care nu sunt similare cu metaversul în ceea ce privește imersiunea senzorială. Propunem o definiție diferită, mai precisă și, sperăm, mai apropiată de adevăr, a metaversului. Ca atare, aceasta este încercarea noastră:

Metaversul este un spațiu social construit digital de către un designer sau mai mulți designeri, în care persoanele implicate sunt imersate senzorial (auz, atingere etc.) într-o manieră profundă într-o lume diferită de cea trăită zilnic, offline, și în care interacțiunea socială este mediată de tehnologii avansate și de avatare.

În opinia noastră, metaversul impune existența unei lumi digitale sociale, altfel nu o putem numi "realitate paralelă", deoarece, în mod logic, acest lucru ar implica o realitate similară cu a noastră, care se desfășoară în paralel, dar fără aspectul social (fără alte persoane implicate). Atunci, rezultă că metaversul nu este deloc o "realitate" pentru oameni, fără a fi în mod fundamental socială. Realitatea noastră ca ființe umane este în mod fundamental una socială, împărtășită în mod colectiv prin cultură, politică, artă, limbaj și așa mai departe. După cum se poate observa, definiția propusă de noi pune accentul atât pe aspectul social, cât și pe aspectele fenomenologice (legate de experiență), pentru a surprinde în mod adecvat fenomenul metaversului.

În plus, ceea ce nu este abordat în profunzime în proiectul de document este cine deține metaversul și impactul acestui lucru. Pur și simplu, acesta nu reușește să pună întrebarea simplă, dar provocatoare: cine deține metaversul și cum îi afectează acest lucru pe potențialii săi utilizatori? În panopticul digital de astăzi, în care suntem închiși într-o supraveghere online cvasi-perpetuă, este important să știm cine deține datele noastre și ce face cu ele. Metaversul va avea, după cum evaluează în mod corect acest document, acces la alte date critice despre noi ca persoane: date biometrice, poate chiar date "cognitive" despre mecanismele interne ale creierului nostru, dacă tehnologia permite acest lucru. Ca atare, este extrem de necesară o investigație adecvată a structurii de proprietate pentru a evalua cine deține datele noastre, în ce scopuri și ce putem face în acest sens în ceea ce privește reglementarea.

Spiritul acestui draft de document este corect. Înțelegerea noilor tehnologii și a impactului lor asupra vieții noastre de zi cu zi înainte ca aceste tehnologii să fie lansate în lume este o măsură de precauție foarte respectabilă. Metaversul ne fascinează pentru că ne promite o minunată lume nouă, însă această nouă lume a noastră s-ar putea confrunta cu problemele lumii actuale: rasism, discriminare, misoginie, diviziuni digitale, lipsa echității financiare și a egalității. Discutarea acestor probleme în contextul unei noi tehnologii emergente de mare anvergură precum metaversul este extrem de necesară în contextul actual. În consecință, acest document - cu ajustări ulterioare - poate fi considerat un bun punct de plecare pentru dezbateri și discuții critice despre ordinea tehnologică, socială și politică actuală și viitoare.

În prezent este nevoie de o discuție critică, aplicată, atât de către profesioniștii din domeniu, cât și de către alți cetățeni, atât în ceea ce privește conceptul de metavers, care trebuie investigat în profunzime pentru a evita confuzia și lipsa de claritate, cât și în ceea ce privește structurile de proprietate ale lumilor de tip metavers existente, în care profitul este considerat cel mai important și are prioritate, în pofida daunelor pe care această logică le poate aduce drepturilor noastre fundamentale. Deoarece metaversul s-ar putea dovedi a fi "sora realității noastre" în viitorul apropiat, trebuie să participăm cu toții la construirea acestei realități-soră comune, ca un colectiv de cetățeni din lumea actuală și viitoare, pentru a ne asigura că gândirea, spiritul și comunitatea democratică sunt vii și menținute sănătoase.

Metaversul este încă un subiect relativ nou, dar există deja câteva aspecte importante care trebuie discutate pentru a înțelege pe deplin unde ne aflăm astăzi. Consultați o listă provizorie de lecturi suplimentare sugerate pentru o înțelegere mai profundă dincolo de raportul Consiliului Europei:

Documente de la UE:

Council of the European Union - Metaverse - Virtual World, Real Challanges  (9.03.2022)

Expert Report - Council of Europe - Prepared by Ms Verity McIntosh, Associate Professor of Virtual and Extended Realities, University of
the West of England, UK and Catherine Allen, CEO, Limina Immersive, UK.
(27.11.2023)

IEEE & Council of Europe report on Metaverse

European Parliament Research Service - BRIEFING - Metaverse -Opportunities, risks and policy implications (06.2022)

European Commission - Metaverse - Standardization issues

Lecturi suplimentare:

Cartea lui David Chalmers, Reality +, este un bun experiment de gândire despre posibilitatea unor realități simulate (cum ar fi metaversul) și despre viața noastră etică în cadrul lor.

Fighting for our cognitive liberty, by Liz Mineo 

Three Challenges the Metaverse Will Need to Overcome, Wired Magazine

The Fourth Revolution, Luciano Floridi

The Internet of Us, Michael Patrick Lynch

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.