Iniţiativă legislativă pentru modificarea şi completarea legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 • Posted on: 30 March 2011
 • By: Redacția ApTI

  Modificările propuse prin această iniţiativă legislativă  vizează, printre altele:

 • definiţia „comunicării publice” (includerea „oricărei comunicări realizate prin reţele de calculatoare sau Internet”);
 • remuneraţiile compensatorii pentru copia privată;
 • operele orfane.

Parcurs

 • August 2010: Ministerul Culturii supune consultării publice proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
 • 15 februarie 2012: propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe este înregistrată la Senat pentru dezbatere (nr.B44/2012). Modificările propuse prin această propunere legislativă pot fi urmărite într-un tabel de concordanţă realizat de către ApTI.
 • 23 aprilie 2012: propunerea legislativă (L212/2012) este transmisă pentru raport Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă şi pentru aviz Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări;
 • 19 iunie 2012 : aviz negativ din partea Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări;
 • 25 septembrie 2012: propunerea legislativă este adoptată tacit de către Senat, ca urmare a depăşirii termenului constituţional pentru dezbatere;
 • 1 octombrie 2012: propunerea legislativă este prezentată în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor (PLx 395/2012) şi transmisă spre raport Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi pentru avize Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport;
 • 11 octombrie 2012: aviz favorabil, cu amendamente, din partea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;
 • 16 octombrie 2012: aviz favorabil din partea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.
   

Calendar estimativ

 • octomrbie - noiembrie 2012: dezbatere şi vot în Camera Deputaţilor.

Legislaţie

Acţiuni ApTI

  Informaţii suplimentare

Add new comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.