Directiva 2013/37/UE pentru modificarea Directivei 2003/98/EC privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public

  • Posted on: 11 April 2012
  • By: Redacția ApTI

Obiectivul propunerii legislative este „de a facilita crearea de produse și servicii informaționale la nivelul întregii Uniuni Europene pe baza documentelor din sectorul public”, prin:

  • introducerea obligației ca organismele din sectorul public care pun la dispoziție documente să se asigure că acestea sunt puse la dispoziție în  formate care să permită prelucrarea lor automată și că sunt însoțite de metadatele asociate, ori de câte ori acest lucru este posibil și oportun;
  • introducerea prevederii ca, în cazul impunerii unor condiții pentru reutilizarea documentelor, cum ar fi indicarea sursei, instituțiile trebuie să se asigure că “nu limitează în mod inutil posibilitățile de reutilizare” și că acestea nu au efectul de a restricționa concurența.  În acest sens, în considerentul (13) al propunerii de directivă se menționează că statele membre ale Uniunii Europene trebuie să încurajeze utilizarea licențelor guvernamentale deschise pentru reutilizarea datelor, licențe care “oferă mai multe drepturi de reutilizare fără limitări tehnologice, financiare sau geografice și care se bazează pe formatele de date deschise”.  

Parcurs legislativ:

Informaţii suplimentare:

Acţiuni ApTI:

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.