China, Rusia, Tajikistan şi Uzbekistan propun un cod de conduită internaţional privind securitatea informatică

 • Posted on: 21 September 2011
 • By: Redacția ApTI

Într-o scrisoare din 12 septembrie 2011, China, Rusia, Tajikistan şi Uzbekistan au transmis Secretarului General al ONU o propunere de rezoluţie ONU privind un cod de conduită internaţional privind securitatea informatică, solicitând includerea acestei propuneri pe agenda celei de-a 66-a reuniunii a Adunării Generale a ONU (21-30 septembrie 2011) şi dezbaterea sa în cadrul organizaţiei.

Potrivit documentului, scopul acestui cod este de a “identifica drepturile şi responsabilităţile pe care statele le au în spaţiul informatic, de a promova un comportament constructiv şi responsabil al statelor şi de a consolida cooperarea în vederea gestionării ameninţărilor şi provocărilor existente în spaţiul informatic, astfel încât tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, inclusiv reţelele, să fie folosite exclusiv în beneficiul dezvoltării sociale şi economice şi bunăstării cetăţenilor.”

Aderarea la acest cod ar urma să fie voluntară, statele semnatare asumându-şi, prin aderare, o serie de responsabilităţi, printre care:

 • să respecte Carta ONU şi normele universale care guvernează relaţiile internaţionale şi care prevăd, printre altele, respectarea suveranităţii, integrităţii teritoriale şi independenţei politice a tuturor statelor, respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, precum şi respectarea diversităţii istorice, culturale şi sociale a statelor;
 • să nu utilizeze tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor, inclusiv reţelele, pentru a întreprinde acţiuni ostile sau acte de agresiune, pentru a ameninţa pacea şi securitatea internaţională sau pentru a prolifera arme informatice sau tehnologii conexe;
 • să coopereze în vederea combaterii activităţilor criminale şi teroriste care presupun utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor;
 • să asigure securitatea produselor şi serviciilor informatice şi de comunicaţii pe care le deţin, pentru a preveni utilizarea lor de către alte state în vederea ameninţării securităţii politice, economice şi sociale;
 • să reafirme toate drepturile şi responsabilităţile statelor de a-şi proteja, în conformitate cu legile şi reglementările naţionale relevante, spatiul informatic şi infrastructurile critice faţă de ameninţări, perturbări, atacuri şi acte de sabotaj;
 • să respecte pe deplin drepturile şi libertăţile în spaţiul informatic, inclusiv drepturile şi libertăţile de a căuta, obţine şi disemina informaţii, cu respectarea legilor şi reglementărilor naţionale relevante;
 • să promoveze crearea unui sistem internaţional, multilateral, transparent şi democratic pentru gestionarea Internetului;
 • să susţină cooperarea bilaterală, regională şi internaţională şi să promoveze rolul important al ONU în formularea de norme internaţionale, soluţionarea paşnică a disputelor internaţionale şi îmbunătăţirea cooperării internaţionale în domeniul securităţii informatice.

Add new comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.