Propunere de Directivă privind securitatea reţelelor şi a informaţiei

 • Posted on: 22 February 2013
 • By: Redacția ApTI

Propunerea de directivă privind măsuri de asigurare a unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor şi a informației în Uniune îşi propune să stabilească măsuri care să asigure un nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi infomaţiei la nivelul Uniunii Europene.

Printre măsurile propuse se numără:

 • stabilirea de obligaţii pentru statele membre în ceea ce priveşte prevenirea, gestionarea şi intervenţia în cazul riscurilor şi incidentelor care afectează reţelele şi sistemele informatice (cum ar fi adoptarea unei strategii naţionale privind securitatea reţelelor şi a informaţiei şi a unui plan de cooperare în domeniul securităţii reţelor şi a informaţiei, precum şi desemnarea unui autorităţi naţionale competente pentru securitatea reţelelor şi a informaţiei);
 • crearea unui mecanism de cooperare între statele membre UE, care să asigure o aplicare unformă a directivei şi, acolo unde este necesar, o gestionare coordonată şi eficientă a riscurilor şi incidentelor care afectează securitatea reţelelor şi a informaţiei;
 • stabilirea unor cerinţe de securitate pentru operatorii din piaţă şi pentru autorităţile publice (luarea unor măsuri tehnice şi organizaţionale pentru a gestiona riscurile de securitate la adresa reţelelor şi sistemelor informatice pe care le controleazăş notificarea autorităţii competente în legătură cu incidentele care au un impact semnificativ asupra securităţii serviciilor furnizate, etc). Operatorii din piaţă includ şi: platfome de comerţ electronic, portaluri de plăţi prin Internet, reţele sociale, motoare de căutare, servicii de cloud computing, magazine de aplicaţii.

Parcurs legislativ:

 • 7 februarie 2013: Comisia Europeană publică Propunerea de directivă privind măsuri de asigurare a unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor şi a informației în Uniune;
 • februarie 2013: propunerea de directivă este transmisă pentru dezbatere către comisiile permanente ale Parlamentului European: pentru raport la Comisia pentru piaţă internă şi protecţia consumatorilor (IMCO); pentru avize la: Comisia pentru afaceri externe (AFET), Comisia pentru cercetare, industrie şi energie (ITRE), Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE);
 • 10 iulie 2013: proiect de raport al Comisiei IMCO;
 • 2 septembrie 2013: proiect de aviz al Comisiei LIBE;
 • 23 septembrie 2013: proiect de aviz al Comisiei AFET;
 • 16 octombrie 2013: proiect de aviz al Comisiei ITRE;
 • 12 februarie 2014: este adoptat raportul Comisiei IMCO;
 • 12-13 martie 2014: dezbatere şi vot final în plenul Parlamentului European (vezi textul adoptat).

Informaţii suplimentare:

Add new comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.