Propunere legislativă privind protecţia minorilor împotriva presei cu conţinut indecent - respinsă

 • Posted on: 26 November 2011
 • By: Redacția ApTI

Propunerea legislativă "reglementează protecţia minorilor împotriva presei cu conţinut indecent, în scopul protejării acestora de posibilitatea de a le fi afectată dezvoltarea fizică, mentală sau morală." Prevederi ale propunerii legislative:

 • publicaţiile (inclusiv cele difuzate prin mijloace electronice) care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor pot fi difuzate numai dacă sunt restricţionate printr-un sistem de acces condiţionat;
 • restricţionarea se realizează prin marcarea cu un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare roşie, iar în interiorul acestuia cifra 18 de culoare albă; semnul de avertizare este prezentat pe pagina publicaţiei cu conţinut indecent;
 • site-urile publicaţiilor cu conţinut indecent trebuie parolate, iar accesul utilizatorului este permis numai după plata unei taxe de utilizare; în cazul încălcării acestor prevederi, autoritatea de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice solicită "furnizorilor de servicii pentru Internet" blocarea accesului la site-ul în cauză.

Parcurs legislativ

 • 16 noiembrie 2011: propunerea legislativă este înregistrată la Camera Deputaţilor, cu nr.BP900/2011;
 • 21 noiembrie 2011: propunerea legislativă este transmisă Senatului, spre dezbatere în calitate de primă Cameră sesizată;
 • 23 noiembrie 2011: propunerea legislativă este înregistrată spre dezbatere la Senat;
 • 20 februarie 2012: propunerea legislativă (nr.L114/2012) este transmisă pentru raport Comisie pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă şi Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi; termen depunere raport: 13 martie 2012;
 • 8 martie 2012: primire punct de vedere de la Guvern (negativ - Guvernul nu sustine adoptarea propunerii legislative);
 • 10 aprilie 2012: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmise un aviz negativ asupra propunerii legislative;
 • 4 mai 2012: Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi depun un raport negativ (de respingere a propunerii legislative);
 • 21 mai 2012: plenul Senatului respinge propunerea legislativă;
 • 29 mai: propunerea legislativă este înregistrată la Camera Deputaţilor (PLx 233/2012) şi transmisă pentru raport Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă şi Comisie juridice, de disciplină şi imunităţi şi pentru avize Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisiei pentru drepturile omulul, culte şi problemele minorităţilor naţionale;
 • 13 iunie 2012: aviz negativ din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale;
 • 27 martie 2013: raport de respingere din partea Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă şi Comisie juridice, de disciplină şi imunităţi;
 • 16 aprilie 2013: Camera Deputaţilor respinge propunerea legislativă (vezi rezultat vot). Procedura legislativă este încetată. 

 

Add new comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.