Propunere de amendamente pentru proiectul de lege privind securitatea informatică

  • Posted on: 23 September 2014
  • By: Valentina Pavel

Așa cum intuiam într-un alt articol, da, a venit rândul legii securității informatice. Deși nu este în procedură de urgență, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională are doar două zile la dispoziție pentru a își depune raportul. Mai mult, propunerea de lege nu a mai fost dezbătută în Camera Deputaților, fiindcă a trecut prin adoptare tacită pe 17 septembrie.

Legea are probleme fundamentale de concepție, propunând o serie de măsuri cu efect limitativ asupra dreptului la viață privată în zona digitală și încalcă în mod evident reglementările europene. ApTI, APADOR-CH, CJI și Activewatch i-au scris astăzi Președintelui Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională despre repetatele critici aduse de societatea civilă (vezi și opinia ApTI) și i-au transmis o serie de propuneri de amendamente, ce pot fi consultate în atașament.

Semnatarii cer respingerea textului actual de lege având în vedere neconcordanța acestuia cu propunerea de directivă NIS dezbătută la nivelul Uniunii Europene, precum și cu cele mai recente decizii ale Curții Constituționale.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.