Am transmis Comisiei Europene îngrijorările privind reglementarea conținutului ilegal online

  • Posted on: 28 June 2018
  • By: Cezara Panait
Comisia Europeană a derulat o consultare publică privind reglementarea conținutului ilegal online. Însă poate înainte de a dori să afle în ce măsură ar trebui să legifereze în privința unor subiecte atât de sensibile, Comisia încearcă mai degrabă să își legitimeze viitoare acțiuni în reglementarea și interzicerea unor forme de conținut în mediul online.
 
Este greu de crezut cum o consultare publică poate în același cadru să obțină date relevante pentru multe dintre problemele zilelor noastre: de la cenzura în mediul digital la drepturile de autor, de la hate speech la terorism și pornografie infantilă, și să reușească în final să găsească o soluție legislativă și tehnică în același timp pentru a împiedica orice formă de conținut ilegal online.
 
Comisia Europeană nu a reușit până acum să abordeze conținutul ilegal într-un mod care să ofere un mecanism eficient de plângeri pentru presupusele victime. În același timp, abordarea Comisiei pune în pericol drepturile cetățenilor la viață privată și la liberă exprimare, conferindu-le prerogative giganților din industria online de a prelua funcțiile de aplicare privată a legilor. 
 
Considerăm că orice măsuri ce vor fi luate trebuie să fie previzibile și să respecte drepturile fundamentale ale cetățenilor, cum ar fi libertatea de exprimare, accesul la informații și viața privată, fără restricții arbitrare.

Veridicitatea statisticilor 
Măsurile ar trebui fundamentate pe baza evaluărilor neutre, deoarece entitățile private pot promova interese particulare și, prin urmare, astfel de studii pot fi părtinitoare. Statisticile telefonice sugerează că cel puțin 75% din rapoartele privind conținutul ilegal sunt incorecte. De exemplu, până în 2018, Stopline a raportat că, din 3225 de rapoarte privind pornografia infantilă, doar 370 au fost ilegale. Așadar, și de această dată, rezultatele acestei consultări publice ar putea fi înșelătoare.
 
Cenzura online vs. drepturi de autor 
Din cauza mecanismelor de înlăturare a conținutului care se presupune că ar încălca drepturi de autor, foarte multe materiale au fost restricționate, conținutul a fost eliminat sau blocat nejustificat, afectând drepturile și libertățile cetățenilor, precum libertatea de exprimare și accesul la informații. Dreptul la viață privată al utilizatorilor este limitat de măsuri invazive, cum ar fi mecanismul Content ID al Google, care elimină, de asemenea, dreptul de a beneficia de excepții și limitări de la drepturile de autor.
 
De asemenea, restricțiile impuse de furnizorii de servicii sunt aproape imposibil de respins. Mecanismul de plângeri către furnizor este aproape inutil și nu oferă o protecție reală pentru utilizatori. 
 
Având în vedere faptul că aceste reglementări pot provoca un dezechilibru semnificativ între presupusul scop și repercusiunile reale, considerăm că orice măsuri legate de subiectele evaluate în cadrul acestei consultări publice nu ar trebui să fie puse în aplicare fără o clarificare a obligațiilor tuturor părților relevante în procesul reglementării conținutului ilegal.
 
Măsuri alternative 
În locul sancțiunilor și a reglementărilor care impun restricții drepturilor fundamentale, ar putea fi puse în aplicare și alte măsuri în acest sens, inclusiv programe educaționale, campanii de sensibilizare și informare, programe de dobândire a competențelor în mediul online (Internet literacy), modele îmbunătățite și feedback pentru utilizatorii platformelor online.
 
Citește și poziția EDRi și ENAR față de acest subiect. 
 
 
 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.