Regulamentul european privind protecția datelor – amânat din nou

  • Posted on: 19 December 2013
  • By: Redacția ApTI

Articol preluat din Newsletter-ul EDRI 11.24

În 6 decembrie 2013, miniștii pentru justiție din statele membre ale Uniunii Europene au făcut un alt pas înapoi în procesul de adoptare a Regulamentului UE privind protecția datelor cu caracter personal.

Ziua a fost considerată de către Comisarul european pentru justiție, Viviane Reding, ca fiind dezamăgitoare pentru confidențialitatea datelor. Despre ce a fost vorba de data aceasta? „Miniștii nu au vrut să ia decizii pripite”, le-a declarat reporterilor ministrul lituanian al justiției, Juozas Bernatonis. Se pare că problema care a generat noua amânare este legată de așa numitul principiu „one stop shop” care armonizează procedurile decizionale la nivelul UE.

Hubert Legal, șeful serviciului juridic al Consiliului European, a declarat că regula „one stop shop” compromite drepturile omului. „Problema constă în faptul că efectele asupra respectării funcționării justiției și respectării drepturilor omului sunt foarte rele, și, în calitate de consilier juridic, trebuie să vă spun că efectele sunt negative”. Dl Legal este de părere că, în cadrul sistemului „one stop shop”, cetățenii europeni ale căror date au fost utilizate în mod abuziv de către o companie localizată în alt stat membru se vor confrunta cu bariere lingvistice și financiare care îi vor descuraja în privința inițierii de acțiuni în instanță. Viviane Reding a reacționat afirmând că discuțiile ar trebui acum să se poarte la nivel politic, nu juridic, și a atras atenția asupra faptului că legislația actuală privind protecția datelor este fragmentată și neconsecventă, iar acest lucru trebuie remediat. Comisarul a insistat asupra faptului că analiza juridică efectuată de către Comisie a confirmat că principiul „one stop shop” este legal.

Însă chestiunea pare să fie mai complicată pentru unele state membre. Se pare că Germania, cu sprijinul Suediei și Belgiei, este parțial responsabilă pentru amânare. Deși în sumarul Comisiei cu privire la întâlnirea Consiliului din octombrie 2013 se arăta că s-a ajuns la un acord în privința chestiunii „one stop shop”, statele membre încă încearcă să ajungă la o poziție comună în ceea ce privește puterea care le revine autorităților naționale. O notă a președinției lituaniene a Consiliului, transmisă în noiembrie 2013, arată că statele membre nu au putut ajunge la un consens în ceea ce privește, pe de o parte, puterea autorităților naționale pentru protecția datelor de a impune amenzi și alte sancțiuni, precum și, pe de altă parte, crearea unui mecanism practic pentru despăgubirea consumatorilor.

A existat și o dezbatere cu privire la forma juridică a actului legislativ – regulament sau directivă. Marea Britanie, spre exemplu, dorește ca regulamentul să fie transformat într-o directivă. Un regulament UE, odată adoptat, devine imediat aplicabil la nivelul întregii Uniuni Europene, în timp ce o directivă trebuie să fie transpusă în legislația națională, iar acest lucru poate dura ani întregi.

Informații suplimentare:

Licenţă: Creative Commons Atribuire 3.0

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.