Sentința Curții de Apel Iași > Căsătoria nu-ți dă dreptul să accesezi conturile private online ale partenerului de viață

  • Posted on: 11 January 2018
  • By: Cezara Panait
În ce măsură încălcăm dreptul la viață privată al soțului sau al soției, atunci când îi accesăm contul de Facebook, e-mail sau internet banking, fără acordul acestuia/acesteia? Curtea de Apel Iași are un răspuns clar, prin sentința de condamnare definitivă a unui bărbat pentru că:
 
- a accesat în mai multe rânduri, fără drept, conturile de email și de internet banking ale soției;
- a deschis și citit, mesajele electronice primite și expediate din contul ei de e-mail
- a transferat neautorizat conținutul mesajelor electronice existente în contul lui de e-mail și din contul online banking către sistemele informatice folosite de el.
 
Bărbatul s-a apărat spunând că avea permisiunea soției să-i acceseze conturile, având în vedere că i-a dat acordul la un moment dat și, între timp, aceasta nu i-a interzis în mod expres să-i folosească acele conturi și nici nu și-a schimbat parola. Evident, motivele bărbatului nu au fost acceptate. Păstrarea parolei nu ar putea nicidecum însemna un acord pentru ca soțul să utilizeze în continuare contul!

Nu renunțăm la viața privată prin căsătorie

În Codul Civil, în ceea ce privește independența soților, se menționează că un soț nu are dreptul de a cenzura corespondența celuilalt:
 
Dreptul la viața privată Art. 71 
(1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private. 
(2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viața intimă, personală sau de familie, nici în domiciliul, reședința sau corespondența sa, fără consimțământul său ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75. 
(3) Este, de asemenea, interzisă utilizarea, în orice mod, a corespondenței, manuscriselor sau a altor documente personale, precum și a informațiilor din viața privată a unei persoane, fără acordul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75. 
 
Constituția prevede în mod clar inviolabilitatea corespondenței:
 
ARTICOLUL 28
Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil.
 
Prin urmare, conturile de e-mail și de pe rețelele sociale sunt private, iar soțul/soția nu are acces permis din oficiu la acestea. Dacă i-am dat soțului/soției parola contului pentru un anumit motiv, nu înseamnă ca va mai avea voie să o folosească și în alte cazuri.
 
De altfel, nici utilizarea contului în alt scop decât cel care a fost stabilit nu este permisă. De exemplu, dacă îi dau parola soțului/soției pentru a verifica un anumit mesaj de pe contul de Facebook, iar acesta/aceasta citește și alte mesaje, există o încălcare a dreptului la viață privată al partenerului. 

De ce soții nu-și pot accesa reciproc conturile de internet banking

Deși în mod normal bunurile soților sunt deținute în comun, fiecare dintre aceștia își poate deschide un cont bancar individual, fără ca partenerul să aibă acces la cont, decât în măsura în care i se permite. Dacă aflăm parola și o folosim pentru a verifica ce cumpărături a mai făcut soția/soțul, este din nou o încălcare a dreptului acesteia/acestuia la viață privată.
 
Totuși, în România deciziile pronunțate de instanțele naționale nu trebuie să fie obligatoriu respectate în judecarea cazurilor ulterioare, așa că s-ar putea să existe și soluții diferite din partea altor instanțe în situațiile de accesare nepermisă între soți a conturilor deținute.

Citește și:
 

Foto: Britt Selvitelle on VisualHunt / CC BY

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.