Proiectul SII Analytics - sesizare la Oficiul European Antifraudă (OLAF)

  • Posted on: 31 January 2017
  • By: Bogdan Manolea

Împreună cu alte cinci organizații din România (Societatea Academică din România (SAR), Active Watch, Asociația Miliția Spirituală, Asociația pentru Apărarea Drapturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) și Centrul de Resurse Juridice) am trimis către Oficiul European Antifraudă (OLAF) o sesizare cu privire la proiectul SII Analytics, primit de către SRI spre finalul anului trecut și care ridică suspiciuni cu privire de activități de supraveghere și monitorizare a populației, ascunse sub pretextul e-guvernării și a "combaterii fraudei". 

Suspiciunile sa bazeaza pe următoarele aspecte:

Referitor la etapa anterioară depunerii proiectelor:

  1. Dezbaterea publică cu privire la Ghidul Solicitantului aferent apelului de proiecte descris mai jos a durat doar 5 zile, iar apelul de proiecte a fost publicat la doar 3 zile după închiderea dezbaterii publice. Timpul între publicarea apelului de proiect de către Organismul Intermediar și depunerea proiectului a fost de numai 7 ore;
  2. Ghidul Solicitantului a fost publicat în Monitorul Oficial la mai mult 1 lună de la publicarea apelului de proiecte și declararea câștigătorului, nerespectându-se astfel prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Referitor la etapa depunerii de proiecte și evaluarea proiectului:

  1. Entitatea publică în cauză a fost unicul aplicant în cadrul apelului lansat;
  2. Conform Ghidului Solicitantului, entitatea publică nu întrunește condițiile de eligibilitate pentru acordarea finanțării în cadrul apelului descris mai jos;
  3. Proiectul în cauză încalcă în mod flagrant documentele constitutive ale Uniunii Europene, în speță dreptul la viața privată și la protecția datelor cu caracter personal (Art. 7 și 8) din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Vezi plangerea completa.

O plangere similară a fost trimisă și către Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului României pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI, deși dacă doar îi întreabă daca sunt sănătoși nu vor rezolva nimic.

cu modul în care Serviciul Român de Informații a primit fonduri europene pentru SII Analytics, un program cu potențial de monitorizare geralizată a populației.

- See more at: http://www.apador.org/sri-si-guvernul-ciolos-reclamati-la-oficiul-europe...
Societatea Academică din România (SAR), Active Watch, Asociația Miliția Spirituală, Asociația pentru Apărarea Drapturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) - See more at: http://www.apador.org/sri-si-guvernul-ciolos-reclamati-la-oficiul-europe...
Societatea Academică din România (SAR), Active Watch, Asociația Miliția Spirituală, Asociația pentru Apărarea Drapturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) - See more at: http://www.apador.org/sri-si-guvernul-ciolos-reclamati-la-oficiul-europe...
Societatea Academică din România (SAR), Active Watch, Asociația Miliția Spirituală, Asociația pentru Apărarea Drapturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) - See more at: http://www.apador.org/sri-si-guvernul-ciolos-reclamati-la-oficiul-europe...

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.