Implementarea "eRomânia 2", verificată de Corpul de control al primului-ministru

 • Posted on: 10 June 2013
 • By: Redacția ApTI

În data de 9 iunie 2013 a fost dată publicităţii "Sinteza Raportului de control privind verificările efectuate la Ministerul pentru Societatea Informaţională în legătură cu modul de implementare a proiectului e-România 2". Controlul a fost efectuat de către Corpul de control al primului-ministru şi a a vizat verificarea modului în care au fost utilizate fondurile publice alocate în 2010 şi 2011 pentru realizarea proiectului "e-România 2", precum şi verificarea respectării dispoziţiilor legate cu privire la tribuirea şi executarea contractului de achiziţie publică pentru implementarea proiectului "e-România 2".

Proiectul "e-România 2", parte a Programului Naţional e-România, a avut ca obiectiv dezvoltarea unui portal cu informaţii despre toate localitîţile din România, incluzând: scurt istoric, autorităţi locale, obiective turistice, caracteristici geografice, informaţii despre cultură, sănătate, educaţie, mediu de afaceri etc. În urma procedurii de achiziţie publică organizată de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale MCSI (în prezent, Ministerul penrtu Societatea Informaţională), proiectul urma să fie implementat de către S.C. Omnilogic S.R.L., între cele două părţi fiind încheiat un contract în valoare totală de 49.958.530,10 RON

În sinteza Raportului de control se arată următoarele:

 • în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire a contractului având ca obiect implementarea proiectului "e-România 2", au fost constatate mai multe încălcări ale dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice;
 • recepţia "Produselor hardware", "Produselor software" şi "Analizei sistemului e-România 2" (activităţi reprezentând etapele 1, 2 şi 4 din contract) s-a realizat în condiţii nelegale;
 • activităţile de instruire privind proiectul "e-România 2" nu au fost realizate în condiţiile prevăzute în contract şi în documentaţia de atribuire. S-a constatat, astfel, că prin plata contravalorii serviciului de instruire s-a creat o pagubă bugetului MCSI în cuantum de 348.529,49 RON.
 • până la data efectuării controlului, comisia de recepţie de la nivelul MCSI nu a acordat acceptanţa pentru etapa "Realizarea aplicaţiei/portalului e-România 2" din cauza nefinalizării de către  S.C. Omnilogic S.R.L. a aplicaţiei "e-România 2" la parametrii specificaţi în caietul de sarcini;
 • până la data efectuării controlului, MCSI a afectuat plăţi privind proiectul "E-România 2" în sumă totală de 37.265.278,91 RON (71,58% din valoarea totală a contractului), fără ca portalul să fie realizat şi dat în folosinţă.
 • Corpul de control al primului-ministru va sesiza organele de urmărire penală în legătură cu operaţiunile sau actele ilicite constatate în urma desfăşurării acţiunii de control.

Add new comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.