Vot în Parlamentul European asupra neutralităţii Internetului

  • Posted on: 3 November 2011
  • By: Redacția ApTI

Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 9.21

În data de 20 octombrie 2011, Comisia pentru industrii (ITRE) a Parlamentului European a adoptat în unanimitate propunerea de rezoluţie referitoare la Internetul deschis şi neutralitatea reţelei (a se vedea textul iniţial al propunerii de rezoluţie în limba română şi engleză). Toate amendamentele de compromis, precum şi amendamentele 7,8, 45, 46, 47, 56 şi 57 au fost adoptate.

Acest rezultat, mult mai bun decât cel preconizat, subliniază importanţa crucială a principiului neutralităţii Internetului pentru inovare, competiţie şi libertate de exprimare, precum  şi valoarea pentru societate a unui Internet deschis.

În documentul său de poziţie asupra propunerii de rezoluţie, EDRi a atras atenţia asupra utilizării periculoase a sintagmelor “conţinut legal” sau “promovarea drepturilor de proprietate intelectuală” de către ISP-işti, propuse iniţial de către Comisia pentru piaţă internă şi protecţia consumatorilor. EDri subliniază faptul că într-o societate bazată pe supremaţia legii, doar un judecător poate decide ce este legal şi ce nu – astfel că Parlamentul European nu ar trebui să ceară ca intermediarii Internet să ia decizii cu privire la ceea ce utilizatorii pot sau nu pot accesa online. Referirile la aceste sintagme au fost eliminate în urma negocierilor dintre raportori asupra amendamentelor de compromis. Doar amendamentul 7 (considerentul D a) încă menţionează termenul  “conţinut legal”, dar cu referire la restricţiile privind neutralitatea Internetului impuse în state terţe.

A existat o susţinere la nivelul întregului spectru politic faţă de solicitarea ca BEREC (organismul care reuneşte autorităţile europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice) să analizeze, la şase luni după publicarea raportului său asupra neutralităţii Internetului, în ce măsură sunt necesare “alte măsuri de reglementare”. Această poziţie constituie o uşoară îmbunătăţire faţă de abordarea “aşteptăm şi vedem” a Comisiei Europene.

Există însă anumite paragrafe ce nu oferă suficiente garanţii care să prevină realizarea, la nivelul Uniunii Europene, de “experimente” periculoase cu privire la natura Internetului. Paragraful 7, de exemplu, încă le permite operatorilor să implementeze practici discriminatorii de gestionare a traficului în cazuri de “congestionare” a reţelei, permiţându-le să folosească acest argument ca scuză pentru a vinde planuri prioritare şi, posibil, pentru a crea stimulente pentru a nu investi în reţele.

Rezoluţia va fi supusă votului plenului Parlamentului European în şedinţa din noiembrie. Deşi nu mai pot fi depuse amendamente, grupurile politice încă mai pot propune texte alternative care să fie supuse votului.

Licenţă: Creative Commons Atribuire 3.0   

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.