Anti-Counterfeiting Trade Agreement

 • Posted on: 24 January 2012
 • By: Redacția ApTI

ACTA  (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) este un acord multilateral care propune o serie de standarde internaţionale pentru aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală. Acordul a fost negociat de către un număr redus de ţări (Australia, Canada, Japonia, Coreea, Mexic, Maroc, Noua Zeelandă, Singapore, Elveţia, Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană), în coordonare cu anumite segmente ale industriei.

Probleme:

 • ACTA conţine o serie de prevederi care aduc atingere dreptului la viaţă privată, libertăţii de exprimare şi accesului la cultură;
 • impune obligaţii referitoare la monitorizarea conţinutului online de către terţe părţi, cum ar fi intermediarii Internet. Furnizorii de Internet ar fi obligaţi să desfăşoare activităţi de supraveghere la nivelul reţelelor proprii şi să pună la dispoziţia deţinătorilor drepturilor de proprietate intelectuală datele personale ale  presupuşilor infractori;
 • implementarea ACTA poate împiedica utilizarea patrimoniului cultural al societăţii, întrucât sporeşte sancţiunile şi riscurile de natură penală pentru utilizarea operelor ai căror proprietari sau deţinători de drepturi de autor sunt dificil sau imposibil de identificat sau localizat (aşa numitele opere orfane).

Parcurs

 • iunie 2008: lansarea negocierilor formale asupra ACTA;
 • noiembrie 2010: finalizarea negocierilor asupra ACTA;
 • 24 noiembrie 2010: Parlamentul European adoptă o rezoluție privind ACTA;
 • 27 mai 2011: Comisia Europeană publică versiunea finală a ACTA;
 • 24 iunie 2011: Comisia Europeană transmite Consiliului și Parlamentului European propunerea de Decizie privind încheierea ACTA;
 • septembrie 2011: în cadrul Parlamentului European, propunerea este repartizată Comisiei pentru comerț internațional (INTA) pentru raport și Comisiei pentru dezvoltare (DEVE), Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), Comisiei juridice (JURI) și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE), pentru avize;
 • 1 octombrie 2011: semnarea oficială a ACTA, de către Canada, Australia, Japonia, Maroc, Noua Zeelandă, Coreea de Sud, Singapore și SUA ;
 • 16 decembrie 2011: Consiliul își dă acordul pentru semnarea ACTA;
 • 6 ianuarie 2012: Comisia pentru dezvoltare din Parlamentul European publică un proiect de aviz asupra ACTA;
 • 26 ianuarie 2012: 22 de state membre ale UE, printre care şi România, semnează ACTA;
 • 22 februarie 2012: Comisia Europeană decide să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la ACTA;
 • 29 februarie/1 martie 2012: discuţii asupra ACTA în cadrul Comisiei pentru comerţ internaţional (INTA) din Parlamentul European - vezi comunicatul de presă emis ulterior discuţiilor;
 • 1 martie 2012: workshop despre ACTA în Parlamentul European;
 • 27 martie 2012: vot în cadrul Comisiei INTA împotriva transmiterii ACTA către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, de către Parlamentul European;
 • 29 martie 2012: Comisia pentru industrie, cercetare şi energie publică (ITRE) proiectul de aviz privind ACTA, prin care se recomandă Comisiei pentru comerţ internaţional să propună plenului să respingă ACTA;
 • 10 aprilie 2012: Comisia juridică (JURI) publică proiectul de aviz privind ACTA, prin care se recomandă Comisiei pentru comerţ internaţional să propună plenului Parlamentului să adopte ACTA;
 • 12 aprilie 2012: David Martin, raportor al PE pentru ACTA, publică o propunere de rezoluţie prin care se recomandă plenului Parlamentului European respingerea ACTA;
 • 7 mai 2012: Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) publică proiectul de aviz privind ACTA, în care este analizată compatibilitatea dintre ACTA şi Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (a se vedea şi amendamentele depuse de către membrii Comisiei);
 • 31 mai 2012: vot în Comisiile ITRE, JURI şi LIBE asupra proiectelor de avize privind ACTA: majoritatea membrilor fiecăreia dintre cele trei comisii de pronunţă împotriva ACTA (proiectul de aviz pro-ACTA propus in JURI este respins, în timp ce proiectele de avize anti-ACTA propuse în ITRE şi LIBE sunt adoptate);
 • 4 iulie 2012: Parlamentul European votează împotriva ratificării ACTA (478 voturi împotrivă, 39 pentru, 165 abţineri).

Calendar estimativ:

 • iunie 2012: vot în Comisia INTA asupra raportului privind ACTA;

 • iunie-iunie 2012: vot privind ratificarea ACTA în plenul Parlamentului European; 

 • 2012: decizii privind ratificarea ACTA de către parlamentele statelor membre UE;

 • 31 martie 2013: termen limită pentru semnarea ACTA.

Informații suplimentare:

Acțiuni ApTI:

 • octombrie 2011:  transmiterea broșurii “De ce este ACTA un acord controversat” către reprezentanții României în Parlamentul European

Add new comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.