Directiva 2011/192/UE privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile

 • Posted on: 30 March 2011
 • By: Redacția ApTI

Propunerea a stârnit o serie de controverse la nivel european din cauza prevederilor referitoare la posibilitatea blocării site-urilor web ca măsură de luptă împotriva conţinutului ilegal.

Acţiuni

 • Martie 2010: Propunere de Directivă privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile (text în română şi engleză);
 • Decembrie 2010: poziţia Consiliului Uniunii Europene;
 • Februarie 2011: poziţia Parlamentului European (raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne);
 • Iunie 2011:  compromis provizoriu agreat de Parlamentul European, Consiliu şi Comisia Europeană, în urma negocierilor trilaterale;
 • 12 iulie 2011: Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne din Parlamentul European adoptă proiectul de raport  ("Amendment 343")  asupra Propunerii de Directivă privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile;
 • 1 august 2011: publicarea raportului Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne din Parlamentul European asupra Propunerii de Directivă privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile (propunere de rezoluţie a Parlamentului European);
 • 27 octombrie 2011: Parlamentul European adoptă, în cadrul procedurii de primă citire (“first reading”)  Propunerea  de directivă privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile, cu o serie de amendamente la textul iniţial propus de către Comisie (textul adoptat  în limba română şi în limba engleză);
 • 15 noiembrie 2011: Consiliul Uniunii Europene adoptă propunerea de Directivă în versiunea adoptată de către Parlamentul European (text adoptat);
 • 13 decembrie 2011: finalizarea procedurii legislative - textul final al Directivei este semnat de către preşedintele Parlamentului European şi preşedintele Consiliului Uniunii Europene;
 • 17 decembrie 2011: Directiva 2011/92/UE privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului este  publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (text în română și engleză).

Informaţii suplimentare

 • Sumar al raportului Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne;
 • Tabel comparativ: textele propuse de către Consiliu şi Parlament referitoare la blocarea site-urilor web.

Add new comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.