ACTA nu a murit

  • Posted on: 12 May 2012
  • By: Redacția ApTI

Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 10.9

Săptămâna viitoare, Comisia pentru dezvoltare (DEVE) a Parlamentului European, una dintre comisiile responsabile pentru formularea de avize cu privire la ACTA, va vota asupra proiectului său de aviz.

În momentul de față, se pare că DEVE va vota în favoarea ACTA. Parlamentarul responsabil pentru proiectul de aviz este euroscepticul ceh Jan Zahradil. Deși este evidentă atracția unui eurosceptic de a susține (și astfel de a urma, în mod ironic, linia Comisiei Europene) o propunere UE care este nepopulară și depășită, un vot “pentru” ar putea fi surprinzător pentru mulți observatori, riscând să creeze un impuls care ar putea da un nou suflu ACTA, despre care se crede în mod greșit că ar fi “murit”. Desigur, un vot “pentru” este posibil doar dacă membrii comisiei, al căror rol este să susțină politici care promovează dezvoltarea, ignoră opiniile organizațiilor precum Medici fără frontiere, ignoră analiza Ministerului pentru cooperare și dezvoltare economică al Germaniei privind pericolele pe care ACTA le prezintă pentru dezvoltare și ignoră direcția politică agreată în unele grupuri politice.

Pericolul apariției unor divizări în grupurile politice care și-au declarat deja opoziția față de ACTA este cel mai bine ilustrat de amendamentele propuse la proiectul de aviz al Comisiei pentru industrii (ITRE). În conformitate cu majoritatea intervențiilor din cadrul discuțiilor purtate în comisie, Amelia Andersdotter (Suedia, Partidul Verzilor/EFA), parlamentarul responsabil pentru elaborarea avizului, a propus respingerea ACTA. Însă liberalul danez Jens Rohde (care a stat alături de liderul grupului său politic la conferința de presă în care s-a anunțat opoziția liberalilor față de ACTA) este co-semnatarul unui amendament (alături de grupul conservator al popularilor europeni EPP) care propune eliminarea recomandării ca ACTA să fie respinsă. Răspunzând la un articol de blog în care era criticat pentru această poziție, Rhode a declarat că, atunci când emite un aviz pentru o altă comisie cu privire la o anumită propunere, o comisie nu are rolul de a formula recomandări. Însă nu a explicat care este scopul unui aviz, dacă nu acela de a exprima o opinie.

A treia comisie care va emite un aviz este Comisia juridică (JURI), iar reponsabilitatea întocmirii proiectului de aviz aparține parlamentarului Marielle Gallo (EPP, Franța). Așa cum era de așteptat, Gallo susține măsurile represive de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală, astfel că proiectul său de aviz este favorabil ACTA. Ca soluție pentru problemele ACTA, Gallo propune introducerea unei obligații conform căreia Comisia Europeană să elaboreze rapoarte anuale privind implementarea ACTA și, în cazul în care constată încălcări ale drepturilor omului, să determine “imediat” Curtea de Justiție a UE să impună încetarea acestora. Aceasta ar fi probabil o strategie bună dacă nu ar exista o tradiție a Comisie de a eșua în a respecta obligațiile de raportare (raportul privind reținerea datelor a fost prezentat cu o intârziere de șapte luni), dacă nu ar fi propus ea însăși încălcări “voluntare” ale legislației europene, dacă ar exista, într-adevăr, mecanisme prin care Curtea de Justiție să dispună încetarea imediată a încălcărilor identificate de către Comisie, dacă ACTA ar fi doar un instrument intern și dacă reglementarea, de către companii străine, a libertării de comunicare în UE nu ar reprezenta un risc foarte mare la adresa drepturilor fundamentale.  

Comisia pentru libertăți civile (LIBE) a publicat proiectul de aviz elaborat de către Dimitrios Droutsas (Grecia, S&D). Acest aviz aduce în atenție o serie de pericole pe care ACTA le prezintă pentru drepturile fundamentale, sugerând destul de clar faptul că ACTA este ilegală, conform legislației UE. Însă Droutsas pare să prefere să includă această concluzie în aviz doar după ce ACTA va fi dezbătută în Comisie. LIBE va organiza o audiere publică miercurea viitoare (16 mai), având printre invitați societatea civilă (inclusiv EDRi și La Quadrature du Net), Comisia Europeană și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

Comisia pentru comerț internațional (INTA) va elabora raportul final asupra ACTA, înainte ca aceasta să fie dezbătută în ședința plenară a Parlamentului European din iulie. Proiectul de raport, întocmit de către David Martin, a fost deja publicat, dar Comisia se află încă în faza inițială de dezbateri, întrucât se presupune că va lua în considerare și avizele celorlalte comisii, înainte de finalizarea raportului. În proiectul său de recomandare, Martin arată că ACTA presupune costuri care depășesc beneficiile, motiv pentru care ar trebui respinsă.

Informații suplimentare:

Membrii comisiilor parlamentare:

 

Articol de Joe McNamee - EDRi

Licenţă: Creative Commons Atribuire 3.0

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.