Avizele Parlamentului European și Autorității Europene pentru Protecția Datelor cu privire la măsurile de “protecție a copiilor”

  • Posted on: 25 July 2012
  • By: Redacția ApTI

Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 10.14

Vorbeam într-un articol anterior despre proiectele prin care Comisia Europeană își propune să oblige industria să introducă măsuri voluntare de filtrare a conținutului încărcat pe Internet. Având în vedere decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene în cazul Scarlet/Sabam , o astfel de filtrare ar constitui o restricționare a drepturilor fundamentale, și, în cazul în care ar fi proporțională, ar avea nevoie de o bază legală pentru a fi în conformitate cu Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale și Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Din fericire, aparenta dorință a Comisiei Europene de a ignora măsurile legale de protecție pare să se confrunte cu o tot mai puternică opoziție. Comisia pentru libertăți civile din Parlamentul European a adoptat un aviz privind “Protecția copiilor în spațiul digital”. În contextul acestui aviz, un text de compromis a fost adoptat cu susținerea tuturor grupurilor politice. Făcând referire la acțiunile întreprinse de către industrie, parlamentarii europeni au subliniat faptul că “orice astfel de măsură trebuie să respecte în întregime statul de drept, să ia în considerare drepturile utilizatorilor finali și să fie în conformitate cu procedurile legale și judiciare existente, precum și cu prevederile Convenției Europene pentru Protecția Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale și ale Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.”

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a emis și ea un avizcu privire la aceeași inițiativă. Într-o poziție similară celei adoptate de Comisia pentru libertăți civile, Autoritatea subliniază necesitatea unei implementări adecvate a directivelor privind protecția datelor (directiva generală și cea din referitoare la sectorul comunicațiilor electronice) și a Cartei Drepturilor Fundamentale. Interesant este faptul că Autoritatea nu se referă doar la măsurile implementate deja de către Comisia Europeană, ci subliniază și faptul că “toate măsurile care ar urma să fie aplicate de către Comisie trebuie să fie în conformitate cu acest cadru legislativ.” Această precizare este în mod clar menită să acopere măsurile “voluntare” pe care industria este convinsă de către Comisie să le implementeze.

Poziția Comisiei Europene privind măsurile adoptate ca urmare a proiectelor pe care le desfășoară sau le finanțează este departe de a fi una clară. În mod frecvent, Comisia facilitează discuții care conduc la măsuri de cvasi-reglementare care sunt introduse de către industrie, fără însă a-și asuma vreo proprietate politică sau legală asupra lor. Pare îndoielnic, din punct de vedere legal, practic și moral, ca executivul european să preseze industria să implementeze “în mod voluntar” politici dubioase din punct de vedere legal, mai ales atunci când acestea nu reflectă politica oficială a Comisiei.

În 3 mai 2010, membrii actualului Colegiu al Comisarilor au fost primii care au depus un jurământ individual și personal că vor respecte Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale.

Informații suplementare:

Articol de Joe McNamee - EDRi

Licenţă: Creative Commons Atribuire 3.0

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.