BEREC lansează o consultarea publică cu privire la transparenţă şi neutralitatea Internetului

  • Posted on: 12 October 2011
  • By: Redacția ApTI

BEREC, organismul autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice, a lansat, în data de 3 octombrie, o consultare publică asupra unui proiect de Instrucţiuni privind transparenţa şi neutralitatea Internetului.

În introducerea Instrucţiunilor, BEREC menţionează că “transparenţa cu privire la neutralitatea Internetului este o precondiţie pentru exercitarea, de către utilizatori, a posibilităţii de a alege acea calitate a serviciilor care se potriveşte cel mai bine propriilor nevoi. Însă transparenţa nu este suficientă pentru realizarea neutralităţii Internetului, întrucât există şi alţi factori care trebuie luaţi în considerare: existenţa competiţiei pe piaţa serviciilor de comunicaţii electronice şi posibilitatea schimbării furnizorului sunt, printre altele, factori importanţi care, alături de transparenţă, pot contribui la realizarea obiectivului neutralităţii Internetului”. 
 
Astfel, Instrucţiunile abordează, în principal, problema transparenţei şi modului de realizare a acesteia şi analizează următoarele aspecte:
  • tipurile de informaţii care sunt necesare diferitelor categorii de utilizatori pentru a-şi putea exercita abilitatea de a alege în cunoştinţă de cauza serviciile de acces la Internet, la calitatea dorită;
  • cele mai bune modalităţi de transmitere a acestor informaţii către utilizatorii finali;
  • posibile modalităţi de monitorizare a caracteristicilor serviciilor furnizate de către operatori;
  • modalităţi prin care autorităţile naţionale de reglementare pot aborda problema transparenţei cu privire la neutralitatea Internetului;
  • cerinţele şi conţinutul unei politici privind transparenţa în furnizarea de servicii Internet, care să  abordeze aspecte referitoare la neutralitatea Internetului
Termenul limită până la care pot fi transmise observaţii cu privire la acest document este 2 noiembrie. 
 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.