BEREC

Jumătate de milion de europeni - activiști pro-neutralitatea netului

  • Posted on: 30 September 2016
  • By: Alinax

Lunile iunie și iulie au fost febrile pentru cei care apără drepturile digitale, printre care și ApTI. Peste 500000 de europeni s-au exprimat prin comentarii asupra noului Ghid al BEREC (Body of European Regulators of Electronic Communications/Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice). În 30 august a apărut noul ghid BEREC. Activarea a avut succes, iar BEREC a decis favorabil utilizatorilor în privința serviciilor specializate, zero rating și managementul traficului.

Principii privind neutralitatea Internetului: răspunsul EDRi la consultarea BEREC

  • Posted on: 1 September 2012
  • By: Redacția ApTI

Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 10.16

În răspuns la consultarea organizată de către BEREC (Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Comunicații Electronice), EDRi a subliniat faptul că autoritățile naționale de reglementare și Comisia Europeană ar trebui să ia măsuri care să conducă la stoparea încălcării neutralității Internetului  și la garantarea faptului că acele servicii care nu respectă principiul accesului deschis la Internet nu trebuie catalogate drept servicii de acces la Internet.

EDRi și-a exprimat aprecierea față de angajamentul BEREC de a elabora recomandări privind neutralitatea Internetului în scopul menținerii unui Internet deschis și concurențial în Europa și de a aborda problema tot mai stringentă referitoare la identificarea de modalități prin care caracterul liber și deschis al tehnologiei să poată fi menținut. În răspunsul său, EDRi a abordat chestiuni incluse în cele trei recomandări ale BEREC privind calitatea serviciilor, interconectarea IP-urilor și practicile de diferențiere a traficului.

EDRi consideră că recomandările BEREC privind neutralitatea Internetului ar trebui să se bazeze pe următoarele șase principii:

Studiu BEREC privind neutralitatea Internetului

  • Posted on: 7 June 2012
  • By: Redacția ApTI

Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 10.11

În data de 29 mai 2012, Organismul Autorităților Europene de Reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (Body of European Regulators for Electronic Communications BEREC) a publicat rezultatele unei investigații efectuate alături de Comisia Europeană cu privire la practicile de gestionare a traficului și alte acțiuni similare care au impact negativ asupra caracterului deschis al Internetului în Europa.  

Investigația, care s-a bazat pe 400 de răspunsuri la un chestionar adresat operatorilor de pe piețele europene de comunicații electronice fixe și mobile, s-a concretizat  în trei documente pe teme conexe neutralității Internetului: un ghid privind calitatea serviciilor, un raport privind practicile de diferențiere a traficului și alte chestiuni conexe legate de concurență și un raport privind intreconectarea la nivelul adreselor IP.

Deși afirmă că practicile de gestionare și de diferențiere a traficului nu sunt dăunătoare în esență, BEREC atrage atenția asupra faptului că aceste practici “pot fi folosite în scopuri îndoielnice sau în moduri neadecvate”.

Concluziile BEREC arată că, în vederea asigurării neutralității Internetului, concurența dintre operatori ar trebui să aibă la bază o transparență efectivă și posibilitatea ca utilizatorii finali să poată schimba cu ușurință furnizorul de servicii. Autoritățile naționale de reglementare, precum și utilizatorii finali, trebuie să aibă posibilitatea de a monitoriza performanța serviciului de acces la Internet și a aplicațiilor utilizate prin intermediul acelui serviciu de acces la Internet.

Răspunsul EDRi la consultarea organizată de către BEREC cu privire la transparenţă şi neutralitatea Internetului

  • Posted on: 17 November 2011
  • By: Redacția ApTI

Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 9.22

Neutralitatea Internetului se află în centrul dezbaterilor în aproape toate instituţiile europene. Comisia Europeană analizează această chestiune de mai bine de un an şi se îndepărtează tot mai mult de poziţia sa iniţială referitoare la susţinerea neutralităţii Internetului în Europa. Contrazicând propriile declaraţii din ianuarie 2010, vice-preşedintele Neelie Kroes susţine acum o abordare “wait and see” (aşteptăm şi vedem) şi subliniază importanţa transparenţei şi posibilităţii de a schimba operatorii. În cadrul unui discurs rostit cu ocazia EUHackaton, în 9 noiembrie 2011, Kroes a declarat că a auzit “afirmaţii despre anumiţi furnizori de Internet care degradează calitatea serviciilor”. La începutul acestui an, Comisarul a solicitat BEREC (organismului european al autorităţilor naţionale de reglementare din sectorul comunicaţiilor electronice) să verifice aceste afirmaţii.

Neutralitatea Internetului a fost discutată recent şi la nivelul Parlamentului European. Comisia pentru industrii a adoptat o rezoluţie prin care solicită BEREC să publice rapid rezultatele investigaţiilor efectuate. Rezoluţia subliniază faptul că neutralitatea Internetului este crucială pentru libertăţile fundamentale, inovare şi competiţie. Într-adevăr, există un număr tot mai mare de ameninţări la adresa neutralităţii Internetului, cum ar fi blocarea aplicaţiilor şi degradarea serviciilor. Astfel de acţiuni au fost uneori anunţate în mod transparent de către operatori şi semnalate de către utilizatori finali şi furnizori de conţinut, în timp ce în alte cazuri serviciile oferite consumatorilor au fost pur şi simplu restricţionate, fără vreo notificare sau explicaţie. Operatorii au suficiente stimulente pentru a exercita un control şi mai extins asupra traficului Internet şi sunt sub o presiune tot mai mare din partea unor grupuri de interese care doresc implementarea de măsuri contrare rolului pe care operatorii îl au, acela de simpli furnizori de reţea.

BEREC lansează o consultarea publică cu privire la transparenţă şi neutralitatea Internetului

  • Posted on: 12 October 2011
  • By: Redacția ApTI

BEREC, organismul autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice, a lansat, în data de 3 octombrie, o consultare publică asupra unui proiect de Instrucţiuni privind transparenţa şi neutralitatea Internetului.

În introducerea Instrucţiunilor, BEREC menţionează că “transparenţa cu privire la neutralitatea Internetului este o precondiţie pentru exercitarea, de către utilizatori, a posibilităţii de a alege acea calitate a serviciilor care se potriveşte cel mai bine propriilor nevoi. Însă transparenţa nu este suficientă pentru realizarea neutralităţii Internetului, întrucât există şi alţi factori care trebuie luaţi în considerare: existenţa competiţiei pe piaţa serviciilor de comunicaţii electronice şi posibilitatea schimbării furnizorului sunt, printre altele, factori importanţi care, alături de transparenţă, pot contribui la realizarea obiectivului neutralităţii Internetului”.