Comunicat de presă: Blocarea unui site de Internet prin ISP este o măsură de cenzură

  • Posted on: 21 July 2011
  • By: Redacția ApTI

Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet, împreună cu Asociaţia Internet Service Providerilor din RomâniaAsociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului – Comitetul HelsinkiCentrul pentru Jurnalism Independent şi ActiveWatch îşi exprimă îngrijorarea cu privire la noile măsuri de blocare prin furnizorul de servicii Internet (ISP) a unor pagini web, propuse de către Ministerul Finanţelor prin noua Hotărâre de Guvern referitoare la jocurile de noroc, în special în contextul în care Guvernul României propune deja prin alte acte normative măsuri similare pentru site-uri cu pornografie adultă sau de vânzare de produse etnobotanice.

Dorim să subliniem că asemenea măsuri de blocare a unor site-uri web prin intermediul furnizorului de servicii Internet constituie o măsură de cenzură a conţinutului media online, masura ce  ridică probleme serioase în ceea ce priveşte respectarea drepturilor omului şi în special a dreptului la liberă exprimare.

În acest sens, Uniunea Europeană a inclus prin noul pachet de directive în domeniul comunicaţiilor electronice obligaţia pentru statele membre ca accesul la Internet să nu poată fi blocat sau limitat în mod abuziv. Noul art. 1 alin. (3a) din Directiva 2002/21/CE prevede în mod explicit:

Măsurile luate de statele membre cu privire la accesul utilizatorilor finali la serviciile şi aplicaţiile prin reţele de comunicaţii electronice sau cu privire la utilizarea acestor servicii şi aplicaţii de către utilizatorii finali trebuie sş respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor fizice, astfel cum sunt garantate de Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi principiile generale ale dreptului comunitar.

Oricare dintre aceste măsuri cu privire la accesul utilizatorilor finali la serviciile şi aplicaţiile prin reţele de comunicaţii electronice sau cu privire la utilizarea acestor servicii şi aplicaţii de către utilizatorii finali care ar putea restrânge acele drepturi sau libertăţi fundamentale pot fi impuse doar dacă sunt adecvate, proporţionale şi necesare într-o societate democratică, iar punerea în aplicare a acestora face obiectul unor garanţii procedurale adecvate în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi cu principiile generale ale dreptului comunitar, inclusiv o protecţie jurisdicţională efectivă şi dreptul de a beneficia de garanţiile prevăzute de lege.”

Atragem atenţia Guvernului României asupra recentelor critici formulate asupra diverselor iniţiative de blocare a conţinutului Internet de unele state. Astfel, ONU, prin raportul prezentat de Frank La Rue, Raportor Special pentru promovarea şi protecţia dreptului la libertatea opiniilor şi exprimării si OSCE, prin Oficiul Reprezentantului pentru Libertatea Media – Raport cu privire la Libertatea de Exprimare pe Internet al prof. dr. Yaman Akdeniz - au condamnat public asemenea acţiuni care aduc atingere libertăţii de exprimare. De asemenea, Parlamentul European a dezbătut recent problema blocării site-urilor web care găzduiesc conţinut ilegal pe Internet (pornografie infantilă) şi a respins o obligaţie europeană în acest sens

Mai mult, o asemenea măsură de blocare este inutilă, atâta vreme cât blocarea prin ISP este iluzorie, putând fi uşor depăşită prin mai multe metode tehnice facile pentru un utilizator final sau un proprietar de site. Studiile realizate de experţi juridici şi tehnici în domeniul criminalităţii informatice au arătat că blocarea nu funcţionează nici macar în cazul conţinutului ilegal.

Ne exprimăm stupefacţia că toate aceste proiecte de legi nu au fost discutate cu experţi tehnici din partea asociaţiilor profesionale ale ISP-iştilor sau cu experţi ai drepturilor omului, fiind tratate de către autorităţi ca o soluţie normală într-o societate democratică.

În noua propunere de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, pusă în dezbatere publică de Ministerul Finanţelor,  Articolul 733 propus încalcă în mod flagrant principiile mai sus exprimate, în plus ”privatizând” aplicarea legii şi lasând la îndemâna unei persoane juridice private adoptarea unor măsuri cu efecte directe asupra drepturilor omului.

În subsidiar, subliniem faptul că statul român este liber să reglementeze cum doreşte activităţile comerciale pe Internet, inclusiv jocurile de noroc pe Internet (unde există deja bune practici – ca de ex. în Marea Britanie sau Malta) în contextul creat de către Uniunea Europeană şi de respectarea libertăţii de prestare a serviciilor. Astfel, remarcăm că actualul proiect, ca şi textul OUG 77/2009, sunt departe de a întruni cerinţele Comisiei Europene, care deja a trimis Guvernului României o serie de comentarii ce nu au fost luate în seama. Pe lângă procedura de încălcare a obligaţiilor (infringement) care poate fi declanşată de către Comisie, Guvernul trebuie să aibă în vedere bogata jurisprudenţă a Curţii Europene de Justiţie (vezi cazurile Zeturf, Gambelli, Placanica, etc.) cu privire la limita interdicţiilor pe care statele le pot adopta în actualul context legislativ european.

Referitor la tehnica legislativă, remarcăm că o serie de termeni folosiţi în text, cum ar fi ”sisteme de comunicaţii de tip Internet”, ”furnizorii de Internet”, ”on-line” sunt incorecţi şi nedefiniţi, fiind contrari terminologiei folosite în sectorul comunicaţiilor electronice.

În consecinţă, susţinem renunţarea la articolul 733 şi la celelalte dispoziţii care încalcă drepturile omului şi recomandăm consultarea publică, inclusiv cu reprezentanţi ai comunităţilor tehnice care ar fi afectaţi de aplicarea legii. Doar astfel se poate ajunge la adoptarea de solutţi adecvate, legale şi aplicabile pentru acest domeniu.

Semnatari:

Asociaţia Naţională a Internet Service Providerilor - ANISP www.anisp.ro

Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului – Comitetul Helsinki (APADOR – CH) www.apador.org

Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet (ApTI) www.apti.ro

Centrul pentru Jurnalism Independent - CJI www.cji.ro

ActiveWatch www.activewatch.ro

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.