Principii privind neutralitatea Internetului: răspunsul EDRi la consultarea BEREC

  • Posted on: 1 September 2012
  • By: Redacția ApTI

Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 10.16

În răspuns la consultarea organizată de către BEREC (Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Comunicații Electronice), EDRi a subliniat faptul că autoritățile naționale de reglementare și Comisia Europeană ar trebui să ia măsuri care să conducă la stoparea încălcării neutralității Internetului  și la garantarea faptului că acele servicii care nu respectă principiul accesului deschis la Internet nu trebuie catalogate drept servicii de acces la Internet.

EDRi și-a exprimat aprecierea față de angajamentul BEREC de a elabora recomandări privind neutralitatea Internetului în scopul menținerii unui Internet deschis și concurențial în Europa și de a aborda problema tot mai stringentă referitoare la identificarea de modalități prin care caracterul liber și deschis al tehnologiei să poată fi menținut. În răspunsul său, EDRi a abordat chestiuni incluse în cele trei recomandări ale BEREC privind calitatea serviciilor, interconectarea IP-urilor și practicile de diferențiere a traficului.

EDRi consideră că recomandările BEREC privind neutralitatea Internetului ar trebui să se bazeze pe următoarele șase principii:

1. Internetul trebuie să rămână deschis și neutru. Posibilitatea interconectării tuturor punctelor conectate la Internet, fără vreo restricție, trebuie menținută.

2. Toate formele de gestionare discriminatorie a traficului, precum blocarea, ar trebui interzise.

3. Gestionarea traficului trebuie să fie permisă doar în cazuri strict delimitate, ca excepții de la regulă. Măsurile de gestionare a traficului trebuie să fie necesare din punct de vedere tehnic sau pentru a soluționa o problemă de gestionare a rețelei care nu poate fi abordată în niciun alt fel.

4. Utilizarea tehniciilor de deep packet inspection și reutilizarea datelor asociate trebuie analizate de către autoritățile naționale de reglementare în vederea stabilirii conformității cu legislația UE privind drepturile fundamentale și protecția datelor cu caracter personal. În mod implicit, doar informațiile de tip header ar trebui să fie folosite pentru gestionarea traficului.

5. Trebuie publicate informații accesibile și complete privind practicile de gestionare a traficului, precum și jusitificarea utilizării acestora.

6. Practicile non-neutre de gestionare a traficului în scopul aplicării “voluntare”  a legii de către intermediari trebuie interzise, cu excepția cazului în care există o bază legală în statul în care restricția respectivă este implementată.

Licenţă: Creative Commons Atribuire 3.0

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.