Parlamentul European a adoptat Directiva privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor

  • Posted on: 14 February 2014
  • By: Redacția ApTI
Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 11.3
 
În data de 3 februarie 2014, Parlamentul European a adoptat un nou set de reguli privind organismele de gestiune colectivă și licențele trans-frontaliere pentru serviciile de muzică online. Directiva a fost adoptată cu o majoritate impresionantă de 640 de voturi pentru, 18 împotrivă și 22 de abțineri.
 
Pe de o parte, textul aduce îmbunătățiri în ceea ce privește administrarea organismelor de gestiune colectivă, introducând noi reguli referitoare la guvernanță, transparență, mai mult control din partea membrilor și o redistribuire mai rapidă a sumelor colectate către autori și artiști. Aceste prevederi ar trebui să contribuie la stoparea unor practici nerezonabile ale organismelor de gestiune colectivă din Europa. Într-o lume digitală, însă, perioadele de timp propuse pentru redistribuirea sumelor către artiști par ne-ambițioase.
 
Un alt element esențial al textului adoptat se referă la posibilitatea ca artiștii să acorde licențe pentru utilizarea materialelor în scopuri necomerciale. Din păcate, Directiva nu e recunoaște în mod adecvat posibilitatea ca autorii să-și gestioneze drepturile pentru fiecare operă în parte, dar le permite autorilor să ajungă la o audiență mai mare și le recunoașteo anumită autonomie care până acum le-a fost refuzată de unele organisme de gestiune colectivă.
 
În ceea ce privește licențele pentru muzică, furnizarea de servicii de muzică online la nivelul Uniunii Europene ar trebui să fie mai simplă, întrucât furnizorii vor putea să obțină licențe care să acopere mai mult de un stat membru, putând fi validate chiar pe întreg teritoriul UE. Aceste prevederi oferă noi posibilități platfomelor online și companiilor de tehnologii, care pot astfel să furnizeze servicii mai bune către cetățenii europeni.
 
Pe de altă parte, există încă o serie de probleme în textul adoptat.
 
În primul rând, Directiva nu prevede sancțiuni și măsuri specifice, deși în considerentele introductive se arată că acestea ar trebui să fie eficiente, proporționale și disuasive. Chiar dacă Directiva stabilește un cadru de reglementare mai bun, nu însemnă nimic fără măsuri de aplicare adecvate.
 
În al doilea rând, repertoriile și drepturile gestionate nu sunt disponibile publicului, ci doar puse la dispoziția titularilor de drepturi, altor organisme de gestiune colectivă și utilizatorilor comerciali, la cerere. O astfel de prevedere care să asigure mai multă transparență a fost votată de către Comisia pentru libertăți civile din Parlamentul European în iulie anul trecut, înainte de începerea discuțiilor cu Consiliul de miniștri.
 
În ultimul rând, referirile la Directiva 2006/123/CE privind serviciile au fost eliminate. Deși comisarul Barnier a insistat în cadrul dezbaterilor că Directiva va fi neutră și că aria de aplicabilitate a Directivei privind serviciile nu va fi modificată, ne așteaptă probabil o lungă bătălie juridică pentru clarificarea situației. Iar acesta este un compromis nefericit, în care legiuitorul a transferat, de facto, funcția legislativă către autoritățile judiciare.
 
Textul Directivei mai trebuie să fie adoptat, formal, de către Consiliu. Apoi statele membre vor avea la dispoziție 24 de luni pentru a implementa Directiva.
 
Informaţii suplimentare:
 
 
(Articol de Marie Humeau – EDRi)
 
 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.