ApTI solicită organizarea unei dezbateri publice pe marginea proiectului de ordonanţă de urgenţă privind comunicaţiile electronice

  • Posted on: 28 October 2011
  • By: Redacția ApTI

ApTI a transmis astăzi o solicitare către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii privind organizarea unei dezbateri publice pe marginea proiectului de ordonanţă de urgenţă privind comunicaţiile electronice, afişat pe site-ul ANCOM în data de 19 octombrie şi pe site-ul MCSI în data de 20 octombrie.

ApTI atrage atenţia asupra impactului deosebit pe care prevederile cestui proiect îl pot avea asupra drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, în special dreptul la viaţă privată şi libertatea de exprimare şi solicită, în acest context, prelungirea termenului pentru primirea de comentarii şi propuneri cu privire la acest proiect.

În acelaşi timp, asociaţia reiterează observaţiile transmise în ianuarie 2011 cu privire la proiectul de lege privind comunicaţiile electronice (similar actualului proiect de ordonanţă de urgenţă), precum şi propunerea referitoare la reglementarea principiului neutralităţii Internetului, susţinută deja de aproape 400 de cetăţeni.

Proiectul de ordonanţă de urgenţă privind comunicaţiile electronice  este menit să asigure transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor noului cadru de reglementare european în domeniul comunicaţiilor electronice (adoptat la nivelul UE în 2009). În acelaşi scop a fost elaborat, de către MCSI, şi proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicat pe site-ul ministerului în data de 7 octombrie şi asupra căruia va avea loc o dezbatere publică în data de 2 noiembrie 2011.

Mai multe detalii despre iniţiativele legislative referitoare la implementarea cadrului de reglementare în sectorul comunicaţiilor electronice:

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.