Semnat Contract pentru portarea licenţelor Creative Commons în România

  • Posted on: 27 April 2005
  • By: Redacția ApTI

Traducerea şi adaptarea licenţelor de tip Creative Commons la legislaţia românească va permite selectarea unor licenţe-tip simple pentru cei ce doresc să-şi facă publice operele pe Internet.

ApTI a semnat în Aprilie 2005 acordul - cadru cu Creative Commons Corporation.
S-a trecut la prima fază - traducerea Licenţei Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike.

Responsabili de proiect: Bogdan Manolea şi Stefan Gavrilescu.

Cautăm parteneri pentru promovarea licenţelor în România.