Evaluarea protecţiei datelor personale din punct de vedere legislativ şi instituţional în România

  • Posted on: 10 May 2005
  • By: Redacția ApTI

Am evaluat legislaţia românească din domeniul protecţiei datelor personale, modul de aplicare a acestora în România şi am prezentat câteva sugestii pentru îmbunătăţirea cadrului actual - în special necesitatea creării unei autorităţi independente în acest domeniu.

Evaluarea a fost prezentată în cadrul Conferinţei - "Personal Data Protection - Policy and Practice in the EU Accession and New Member States" , 8 Aprilie 2005 - Sofia.