Opinii ApTI privind propunerea de directivă de modificare a Directivei privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public

  • Posted on: 10 April 2012
  • By: Redacția ApTI

În decembrie 2011, Comisia Europeană a publicat o propunere de directivă de modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public. Obiectivul propunerii legislative este „de a facilita crearea de produse și servicii informaționale la nivelul întregii Uniuni Europene pe baza documentelor din sectorul public”, prin încurajarea organismelor din sectorul public de a pune la dispoziție documente în formate care să permită prelucrarea lor automată.

Propunerea de directivă vizează, de asemenea, și includerea bibliotecilor, muzeelor și arhivelor în sfera de cuprindere a prevederilor legislative europene referitoare la reutilizarea și facilitarea reutilizării documentelor deținute de către instituțiile publice din statele membre ale Uniunii Europene.

Ministerul Culturii și Patrimoniului Național a organizat, săptămâna trecută, o primă dezbatere asupra acestei propuneri de directivă, în urma cărora li s-a solicitat participanților să își prezinte punctele de vedere asupra amendamentelor propuse de către Comisia Europeană cu privire la Directiva 2003-98-CE. În răspuns la această solicitare, ApTI a transmis astăzi o scrisoare către Minister, prin care își arată susținerea față de aplicarea prevederilor europene referitoare la facilitarea reutilizării informațiilor și în cazul bibliotecilor, muzeelor şi arhivelor, considerând, printre altele, că acest lucru va asigura o mai mare claritate juridică și va încuraja utilizarea materialului cultural la nivel transfrontalier, facilitând astfel inovația prin dezvoltarea de noi materiale culturale.

De asemenea, ApTI a transmis Ministerului Culturii și o serie de propuneri concrete de amendare a proiectului legislative european:

  • utilizarea unei licențe deschise unice la nivel european, care să fie aplicată de către toate instituțiile publice care aleg să pună la dispoziție date printr-o licență deschisă;
  • impunerea unor taxe superioare costurilor marginale, pentru reutilizarea documentelor, doar în cazul reutilizării în scopuri comerciale;
  • reglementările referitoare la reutilizarea în scopuri comerciale și necomerciale a documentelor deținute de către biblioteci, muzee și arhive să se aplice și în cazul documentelor care se află în domeniul public;
  • utilizarea și definirea, în propunerea de directivă, a sintagmei “date deschise”.

Totodată, ApTI a transmis şi către Ministerul Comunicațiilor și Societătii Informaționale o scrisoare prin care arată că este necesar ca Ministerul să organizeze o dezbatere publică referitoare la propunerea de directivă  și la noțiunea de “date deschise”, având în vedere faptul că România a aderat la Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă, asumându-și ca prioritate „sporirea gradului de disponibilitate al datelor publice deschise puse la dispoziție de către autoritățile publice”. Acest obiectiv este inclus și în Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2012-2015, care propune și o definiție pentru termenul de „date deschise”.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.