Lipsă de transparență în schimburile de informații dintre state: întrebări pe șleau și răspunsuri care nici nu încearcă să ascundă lipsa de autoritate a comisiilor de control parlamentare asupra serviciilor

  • Posted on: 14 February 2018
  • By: Redacția ApTI

La sfârșitul anului trecut, ApTI a dat o mână de ajutor Privacy International în cadrul unui proiect desfășurat de această organizație privitor la lipsa sistematică de transparență din jurul înțelegerilor pe baza cărora au loc schimburile de informații dintre state. Mai concret, am publicat un briefing și am trimis o scrisoare oficială organismelor responsabile. Mai multe detalii pot fi găsite aici: https://apti.ro/information-sharing-privacy-international.

Proiectul constă în analiza mecanismelor de control democratic al schimburilor de informații între state. Pentru a putea obține datele necesare acestei analize, Privacy International a avut un demers prin care a contactat organizațiile care exercită controlul asupra serviciilor implicate în aceste schimburi de date. Mai mult de 40 de țări au fost analizate în cadrul proiectului. ApTI a luat parte la acest demers în România, facilitând comunicarea dintre Privacy International, pe de o parte, și organismele care exercită controlul democratic asupra serviciilor române implicate în schimbul de informații între state, mai exact, comisiile de control ale SIE și SRI, pe de altă parte.

Întrebările adresate ambelor comisii au fost următoarele:

  1. Este guvernul și/sau serviciile de informații obligat/e să vă informeze în legătură cu înțelegerile privind schimbul de informații pe care le-au încheiat cu alte guverne/state?
  2. Include mandatul dumneavoastră controlul independent al activităților de schimb de informații ale guvernului/statului?
  3. Sunteți abilitat/ă să aveți acces complet la toate informațiile relevante legate de schimburile de informații alte guvernului/statului dv.?
  4. Sunteți abilitat/ă să revizuiți deciziile de a face schimb de informații și/sau să desfășurați investigații independente în legătură cu activitățile de schimb de informații ale statului/guvernului dv.?
  5. Cooperați cu alte organisme de control, naționale sau străine, pentru controlul activităților de schimb de informații ale statului/guvernului dv.?

Răspunsurile au venit în timp util și, într-o măsură mai mică (SIE) sau mai mare (SRI), au revelat în mod candid o stare de fapt spectaculoasă. Despre ce e vorba? Este vorba de faptul că ambele comisii de control, dar în special cea de control a SRI admit, negru pe alb, că au un control mai mult de formă asupra serviciilor pe care le controlează. Cel puțin în privința schimburilor de informații pe care aceste servicii le desfășoară cu parteneri străini.

Comisie de control sau grup de istorici?

Răspunsul comisiei de control SIE ne spune din start că răspunsurile la întrebările noastre se pot afla consultând actele internaționale privind cooperarea în domeniul informațiilor clasificate, care, conform prevederilor legale în vigoare, sunt publice. Iar pentru mai multe detalii putem să mergem la ORNISS (http://orniss.ro/ro/legislatie_3.html). Iar apoi primim un citat din Hotărârea nr. 44/1998 care conține atribuțiile comisiei. Pe scurt, comisia poate întreba și cere acces la orice, și serviciul este obligat să răspundă, dar doar dacă nu e vorba de „documentele, datele și informațiile în legătură cu acțiunile informative privind siguranța națională, aflate în curs sau care urmează a fi executate, apreciate ca atare de către Comisie, la recomandarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, precum și informațiile care pot conduce la deconspirarea calității reale a cadrelor operative, la identificarea surselor de informare, a metodelor și mijloacelor de muncă concrete folosite în munca de informații, în măsura în care acestea nu contravin Constituției și legislației în vigoare”. Adică această comisie e un fel de asociație de istorici care pot să vadă orice, atât timp cât respectivele informații nu mai sunt de nici o actualitate. Controlul exercitat, în condițiile acestea, este o iluzie.

Dar asta nu e totul. Mai aflăm că „[…] în ceea ce privește accesul membrilor Comisiei la informațiile relevante legate de schimburile de informații ale statului, în sfera atribuțiilor ce-i revin și prin prisma cazurilor concrete supuse atenției Comisiei, aceste informații pot fi obținute la cerere și cu acordul părților implicate.” Deci controlul are loc doar dacă își dau acordul și „părțile implicate”.

Răspunsul comisiei de control SRI este și mai candid și scoate în evidență și mai mult această stare de fapt a neputinței acestor comisii. Spre deosebire de răspunsul comisiei de control SIE, cel al comisiei de control SRI conține răspunsuri individuale pentru fiecare dintre cele 5 întrebări.

Răspunsul la prima întrebare

"Este guvernul și/sau serviciile de informații obligat/e să vă informeze în legătură cu înțelegerile privind schimbul de informații pe care le-au încheiat cu alte guverne/state?"

Răspunsul la prima întrebare este aproape identic cu întregul răspuns primit de la comisia SIE. Acesta constă în citarea atribuțiilor comisiei și actele normative în care acestea pot fi găsite, și imensul asterisc privind limita acestor atribuții la informații de natură istorică/irelevantă pentru activitățile curente ale serviciului „controlat”.

Răspunsul la a doua întrebare

"Include mandatul dumneavoastră controlul independent al activităților de schimb de informații ale guvernului/statului?"

Răspunsul la a doua întrebare ne spune negru pe alb că nu există nici un control al comisiei asupra schimburilor de informații: „Reiterăm afirmația de mai sus și anume că atribuțiile Comisiei sunt exercitate doar în raport cu SRI și nu cu Guvernul/Statul. Pe cale de consecință, nu există un mandat general încredințat Comisiei pentru a efectua un control independent al activităților de schimb de informații ale Guvernului/Statului.”

Răspunsurile la a treia și a patra întrebare

"Sunteți abilitat/ă să aveți acces complet la toate informațiile relevante legate de schimburile de informații alte guvernului/statului dv.?" și "Sunteți abilitat/ă să revizuiți deciziile de a face schimb de informații și/sau să desfășurați investigații independente în legătură cu activitățile de schimb de informații ale statului/guvernului dv.?"

Răspunsul la a treia întrebare face referința la răspunsul de la prima, iar răspunsul la a patra întrebare ne spune, încă o dată, de lipsa de control a comisiei asupra înțelegerilor privind schimburile de date.

Răspunsul la a cincea întrebare

"Cooperați cu alte organisme de control, naționale sau străine, pentru controlul activităților de schimb de informații ale statului/guvernului dv.?"

Răspunsul la a cincea întrebare conține, chiar la sfârșit, o informație care pune în mod spectaculos în perspectivă adevăratul raport de forțe dintre comisia de control și serviciul pe care, teoretic, ar trebui să-l controleze:

„Astfel, schimbul de informații între SRI și servicii de informații partenere din alte state se realizează conform regulilor instituite prin protocoalele de cooperare încheiate de către SRI cu organisme similare din străinătate, cu respectarea normelor în vigoare.”

Așadar, aflăm cum comisiile de control care ar trebui, teoretic, să asigure controlul democratic asupra serviciilor de informații, nu au un control efectiv asupra activităților respectivelor servicii. Aceasta nu este o stare de fapt acceptabilă într-o societate liberă.

Bibliografie:

Răspuns comisie SIE:
https://www.apti.ro/sites/default/files/20171031%20Raspuns%20solicitare%204294-1.pdf

Răspuns comisie SRI:
https://www.apti.ro/sites/default/files/Raspunsul%20PrivacyInternational%20si%20ApTI.PDF

Briefing Privacy International:
https://www.apti.ro/sites/default/files/Briefing%20on%20Intelligence%20Sharing%20and%20Oversight%20-%20RO%20-%20final.pdf

Scrisoare Privacy International și ApTI către comisia de control a SIE:
https://www.apti.ro/sites/default/files/RO%20Romania%20Letter%20on%20Intelligence%20Sharing%20and%20Oversight%20-%20RO%20-%20final%20-%20SIE.pdf

Scrisoare Privacy International și ApTI către comisia de control a SRI:
https://www.apti.ro/sites/default/files/RO%20Romania%20Letter%20on%20Intelligence%20Sharing%20and%20Oversight%20-%20RO%20-%20final%20-%20SRI.pdf


Foto: "Laptop, book and mobile phone in chain" is licensed under CC0 1.0 - Public Domain Dedication

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.