Legea nr.82/2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului

  • Posted on: 18 July 2011
  • By: Redacția ApTI

Iniţiativa legislativă privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii are ca scop transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei 2006/24/CE privind reţinerea datelor generate sau procesate în cadrul activităţii de furnizare de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii şi de modificare a Directivei 2002/58/CE.

Parcurs:

- noiembrie 2008: Parlamentul României adoptă Legea nr. 298/2008 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii;

- octombrie 2009: prin Decizia nr.1258/2009, Curtea Constituţională declară neconstituţională Legea nr.298/2008;

- 16 iunie 2011; Comisia Europeană declanşează împotriva autorităţilor române o  acţiune de punere în întârziere (conform scrisorii nr. C(2011) 4111 din 16 iunie 2011) - cauza 2011/2089, prin care solicită transmiterea măsurilor naţionale privind transpunerea Directivei 2006/24/CE, în termen de două luni de la data primirii adresei;

- 23 iunie 2011: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale publică, spre consultare, proiectul de lege privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii;

- 26 iulie 2011: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale organizează o dezbatere publică pe marginea proiectului de lege privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii;

- 17 august 2011: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale publică o nouă versiune a Proiectului de lege privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi a furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului (vezi tabelul comparativ cu cele două versiuni ale proiectului de lege);

- 29 septembrie 2011: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal anunţă că nu avizează proiectul de lege privind reţinerea datelor;

- 2 noiembrie 2011: Propunerea legislativă privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului este prezentată în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor (nr. BP816/2011);

- 7 noiembrie 2011: propunerea legislativă este înregistrată la Senat (primă Cameră sesizată), pentru dezbatere (B590/2011) în procedură de urgenţă;

- 16 decembrie 2011: primire "punct de vedere" de la Guvern: constatând conflictul obligaţia României de a transpune în legislaţia naţională Directiva 2006/24/CE privind reţinerea datelor şi necesitatea respectării cerinţelor formulate în decizia Curţii Constituţionale  din octombrie 2009, Guvernul consideră că "Parlamentul este singurul în măsură să se pronunţe asupra adoptării" propunerii legislative;

- 19 decembrie 2011: propunerea legislativă este prezentată în Biroul Permanent al Senatului, cu nr.L772/2011, şi repartizată pentru raport Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi, şi pentru avize Comisiei economice, industrii şi servicii şi Comisiei pentru afaceri europene;

- 20 decembrie 2011: depunere raport de respingere din partea Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi;

- 21 decembrie 2011: Senatul respinge propunerea legislativă;

- 1 februarie 2012: propunerea legislativă este înregistrată la Camera Deputaţilor (PLx 10/2012) şi repartizată pentru raport comun Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (termen depunere raport: 10 februarie 2012);

- 14 februarie 2012: Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi decid să solicite Guvernului emiterea unui nou punct de vedere cu privire la propunerea legislativă - vezi sinteza activităţii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 13-16 februarie 2012;

- 21 februarie 2012: Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale dă un aviz negativ propunerii legislative;

- 22 martie 2012: Comisia Europeană transmite României un aviz motivat suplimentar referitor la netranspunerea Directivei 2006/24/CE;

- 23 aprilie2012: raport favorabil (de adoptare cu amendamente a propunerii legislative) adoptat de Comisia juridică şi Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;

- 24 aprilie 2012: plenul Camerei Deputaţilor decide retrimiterea la comisii a propunerii legislative, pentru un raport suplimentar;

- 8 mai 2012: raport suplimentar (de adoptare cu amendamente a propunerii legislative) adoptat de Comisia juridică şi Comisia pentru tehnologia informaţiei;

- 22 mai 2012: un nou raport suplimentar (de adoptare cu amendamente a propunerii legislative) adoptat de Comisia juridică şi Comisia pentru tehnologia informaţiei;

- 22 mai 2012: plenul Camerei Deputaţilor adoptă propunerea legislativă privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului (vezi rezultat vot);

- 13 iunie 2012: Preşedintele României promulgă legea privind reţinerea datelor, în forma adoptată de Camera Deputaţilor;

- 18 iunie 2012: Legea nr.82/2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice este publicată în Monitorul Oficial al României nr.406/2012.

Acţiuni ApTI:

- Punct de vedere cu privire la propunerea legislativă privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului (9 februarie 2012).

- Observaţii la Proiectul de lege privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii (3 august 2011).

Informaţii suplimentare:

Directiva 2006/24/CE privind reţinerea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului sau de reţele de comunicaţii publice;

avizul  Autorităţii Europene pentru protecţia datelor  privind Raportul de evaluare a Directivei (mai 2011);

- Raport de evaluare referitor la Directiva privind reţinerea datelor  - Comisia Europeană (aprilie 2011);

Raportul Article 29 Data Protection Working Party asupra implementării Directivei (iulie 2010);

Raportul EDRi de evaluare a Directivei privind reţinerea datelor;

- Scrisoarea EDRi către Comisia Europeană, referitoare la procesul de evaluare a Directivei privind reţinerea datelor (septembrie 2011) şi răspunsul Comisiei (octombrie 2011)

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.