Răspunsul EDRi la consultarea organizată de către BEREC cu privire la transparenţă şi neutralitatea Internetului

  • Posted on: 17 November 2011
  • By: Redacția ApTI

Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 9.22

Neutralitatea Internetului se află în centrul dezbaterilor în aproape toate instituţiile europene. Comisia Europeană analizează această chestiune de mai bine de un an şi se îndepărtează tot mai mult de poziţia sa iniţială referitoare la susţinerea neutralităţii Internetului în Europa. Contrazicând propriile declaraţii din ianuarie 2010, vice-preşedintele Neelie Kroes susţine acum o abordare “wait and see” (aşteptăm şi vedem) şi subliniază importanţa transparenţei şi posibilităţii de a schimba operatorii. În cadrul unui discurs rostit cu ocazia EUHackaton, în 9 noiembrie 2011, Kroes a declarat că a auzit “afirmaţii despre anumiţi furnizori de Internet care degradează calitatea serviciilor”. La începutul acestui an, Comisarul a solicitat BEREC (organismului european al autorităţilor naţionale de reglementare din sectorul comunicaţiilor electronice) să verifice aceste afirmaţii.

Neutralitatea Internetului a fost discutată recent şi la nivelul Parlamentului European. Comisia pentru industrii a adoptat o rezoluţie prin care solicită BEREC să publice rapid rezultatele investigaţiilor efectuate. Rezoluţia subliniază faptul că neutralitatea Internetului este crucială pentru libertăţile fundamentale, inovare şi competiţie. Într-adevăr, există un număr tot mai mare de ameninţări la adresa neutralităţii Internetului, cum ar fi blocarea aplicaţiilor şi degradarea serviciilor. Astfel de acţiuni au fost uneori anunţate în mod transparent de către operatori şi semnalate de către utilizatori finali şi furnizori de conţinut, în timp ce în alte cazuri serviciile oferite consumatorilor au fost pur şi simplu restricţionate, fără vreo notificare sau explicaţie. Operatorii au suficiente stimulente pentru a exercita un control şi mai extins asupra traficului Internet şi sunt sub o presiune tot mai mare din partea unor grupuri de interese care doresc implementarea de măsuri contrare rolului pe care operatorii îl au, acela de simpli furnizori de reţea.

În data de 2 noiembrie 2011, EDRi a transmis răspunsul său la consultarea organizată de către BEREC cu privire la transparenţă şi neutralitatea Internetului, care va fi urmată, anul viitor, de un document privind calitatea serviciilor (QoS – quality of service) şi un raport asupra unor chestiuni legate de competiţie şi discriminare. Propunerea BEREC de Instrucţiuni privind transparenţa şi neutralitatea Internetului se conformează abordării “wait-and-see” adoptată de Comisia Europeană şi pretinde că transparenţa reprezintă un instrument efficient pentru realizarea obiectivului de menţinere a unui Internet deschis şi competitiv.

În răspunsul său, EDRi explică faptul că transparenţa cu privire la restricţiile impuse asupra serviciilor Internet nu va asigura o protecţie suficientă a utilizatorilor finali. În contextul numeroaselor încălcări transparente şi netransparente ale principiului neutralităţii Internetului, EDRi îşi exprimă îngrijorarea cu privire la aparenta acceptare, în cuprinsul Instrucţiunilor, a ofertelor restrictive prin care este furnizat acces limitat la Internet. EDRi se teme că bazarea doar pe cerinţele de transparenţă şi pe forţele de pe piaţă  va avea ca efect dezvoltarea unui Internet fragmentat, iar acest lucru va fi în detrimentul drepturilor cetăţenilor şi caracterului competitiv al pieţei online. Puţini utilizatori vor fi capabili să acceseze servicii gestionate, la o calitate premium, şi mulţi vor beneficia doar o calitate scăzută a serviciilor şi acces restricţionat la Internet.

EDRi solicită BEREC să creeze instrumente de reglementare pentru autorităţile naţionale, astfel încât aceastea să se poată asigura că practicile de gestionare a tarficului nu afectează ecosistemul Internet. BEREC trebuie să promoveze măsuri concrete de protecţie a caracterului neutru şi deschis al Internetului, ca platformă unică pentru inovare şi libertate de exprimare, definită de controlul exercitat de către utilizatorul final.

Licenţă: Creative Commons Atribuire 3.0   

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.