Am semnat scrisoarea deschisă pentru participarea societății civile la Convenția privind criminalitatea informatică

  • Posted on: 3 April 2018
  • By: George Hari Popescu
European Digital Rights (EDRi) și Electronic Frontier Foundation (EFF) au redactat o scrisoare către secretarul general al Consiliului Europei, solicitând participarea semnificativă a societății civile la elaborarea celui de-al doilea protocol adițional al Convenției privind criminalitatea informatică. Protocolul este în prezent în curs de dezbatere la Comitetul Convenţiei Cybercrime (T-CY), un comitet care reprezintă statele părți ale Convenției de la Budapesta privind criminalitatea informatică și alte state observatoare.
 
 
Pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest proces, T-CY a inițiat un proces global pentru elaborarea unui al doilea protocol adițional la Convenție - un nou text care se referă la accesul transfrontalier la date, pentru a îmbunătăți tratatele de asistență legală mutuală, în conformitate cu termenii lor de referință. Lucrul la al doilea protocol adițional al Convenției privind criminalitatea informatică este în desfășurare, fără o transparență suficientă și fără o participare semnificativă a societății civile.
 

Iată textul scrisorii (sau citiți textul în engleză - fișier PDF):

3 aprilie 2018
 
Re: Negocierile privind criminalitatea informatică și transparența
 
Stimate secretar general Jagland,
 
Consiliul Europei are o istorie de transparență foarte puternică și exemplară. Comisiile dvs. sunt deschise observatorilor din societatea civilă, o deschidere frecventă, în beneficiul Consiliului însuși și al drepturilor omului atât în ​​Europa, cât și la nivel mondial.
 
Convenția 185 a Consiliului Europei ("Convenția privind criminalitatea informatică") a fost de asemenea un succes remarcabil în ceea ce privește semnatarii - fiind ratificată nu numai de un număr mare de state membre ale Consiliului Europei, ci și de state mari și mici din întreaga lume.
 
În contextul necesității de a se baza pe aceste succese, negocierea actuală a unui al doilea "protocol adițional" la Convenția privind criminalitatea informatică ridică multiple provocări în ceea ce privește transparența, participarea, incluziunea și responsabilitatea. Acest lucru se datorează, în primul rând, zonei geografice mult mai largi a țărilor care ar putea fi afectate de acordul final și, în al doilea rând, de dispozițiile actuale privind accesul la documente și consultarea. Responsabilitatea, transparența, participarea și incluziunea reprezintă aspecte esențiale ale activității Consiliului Europei.
 
Ca exemplu al documentelor importante care nu au fost publicate, suntem preocupați de faptul că noi, publicul, nu avem acces la documentul T-CY(2017)19 - inventarul inițial al prevederilor care trebuie pregătite. Toate documentele ar trebui să fie publicate din oficiu și Consiliul Europei ar trebui să insiste pe acest lucru, pentru a-și menține tradiția exemplară de transparență și includere. Excepțiile ar trebui justificate individual și revizuite intern.
 
Salutăm intenția Consiliului Europei, așa cum este descrisă în documentul T-CY(2017)20, pentru "o strânsă interacțiune cu societatea civilă". Nu vedem însă de ce ar fi nevoie de a limita acest lucru la Conferința Octopus. Transparența și oportunitățile de exprimare a opiniilor sunt necesare continuu, pe tot parcursul procesului. Acest lucru garantează că societatea civilă poate consulta statele membre și oferi sfaturi specifice privind discuțiile pe anumite teme. Opiniile noastre se pot baza pe bogăția discuțiilor dintre state și experți, o discuție pe care societatea civilă o va pierde dacă nu suntem invitați să participăm pe parcursul întregului proces.
 
Statele și societatea civilă trebuie să colaboreze deplin între ele, pentru a obține transparență și responsabilitate semnificative și reciproc avantajoase în guvernare. Acest lucru nu poate exista fără participarea societății civile în etapele inițiale ale procesului. 
Detalii:

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.