Strategia Consiliului Europei privind guvernanța Internetului

 • Posted on: 27 March 2012
 • By: Redacția ApTI

Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat, în 15 martie 2012, o Strategie privind guvernanța Internetului pentru perioada 2012-2015. (Pentru clarificare, Consiliului Europei este o organizație independentă de Uniunea Europeană, nefiind un organism al acesteia, și numără 47 de state membre.)

Strategia vine să completeze acțiunile Consiliului în sfera guvernanței Internetului (cum ar fi Convenția privind protecția datelor cu caracter personalConvenția privind criminalitatea informatică, declarațiile și recomandările referitoare la neutralitatea Internetului, libertatea de exprimare, etc), reiterând faptul că organizația promovează un Internet bazat pe valorile fundamentale ale democrației,  statului de drept și drepturilor omului. În acest scop, Consiliul își propune o serie de obiective de atins în perioada 2012-2015:

 • protejarea integrității și caracterului universal și deschis ale Internetului;
 • maximizarea drepturilor și libertăților utilizatorilor de Internet;
 • promovarea protecției vieții private și a datelor cu caracter personal;
 • consolidarea statului de drept și cooperării eficiente împotriva criminalității informatice;
 • maximizarea potențialului Internetului de a promova democrația și diversitatea culturală;
 • protejarea copiilor și a tinerilor.

În vederea atingerii acestor obiective, vor fi întreprinse acțiuni punctuale, unele dintre acestea vizând:

 • dezvoltarea și promovarea unui “memorandum de înțelegere”, pe baza valorilor și principiilor adoptate de Consiliul Europei cu privire la guvernanța Internetului, în scopul protejării itegrității și caracterului universal și deschis al Internetului ca mijloc de garantare a libertății de exprimare și a libertății Internetului;
 • dezvoltarea de principii privind neutralitatea Internetului care să garanteze faptul că utilizatorii de Internet au acces la conținutul, aplicațiile și serviciile pe care le aleg, cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului;
 • alcătuirea unui compendiu al drepturilor omului pentru utilizatorii de Internet, ca instrument care să îi ajute pe aceștia în comunicarea cu actorii Internet șî cu autoritățile statului, atunci când consideră că le-au fost încălcate drepturile și libertățile;
 • promovarea standardelor privind respectarea drepturilor omului, statul de drept și protecția datelor cu caracter personal;
 • promovarea utilizării Internetului în exercitarea drepturilor democratice ale cetățenilor: alegeri, consultări publice, etc;
 • consolidarea cooperării internaționale și asistenței reciproce în vederea protejării copiilor și tinerilor, în special cu privire la  pornografie infantilă și grooming, precum și îndepărtarea de la sursă a materialelor conținând abuzuri împotriva copiilor.

Așa cum se arată în Strategie, Consiliul Europei este un promotor al modelului multiparticipativ (“multistakeholder”) al guvernanței Internetului, acesta garantând faptul că Internetul rămâne un spațiu universal, deschis și inovator și continuă să servească interesele utilizatorilor din întreaga lume. 

Add new comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.