Pluralismul și libertatea mass-media în Europa

  • Posted on: 25 June 2013
  • By: Redacția ApTI

Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 11.12

La începutul acestui an, Grupul la nivel înalt privind pluralismul și libertatea mass-media, constituit la nivelul Comisiei Europene, a publicat un raport și a prezentat o serie de recomandări referitoare la protecția și promovarea unei mass-medii libere și pluraliste în Europa.

Comisia Europeană a lansat o consultare publică asupra acestor documente, cu scopul de a iniția discuții pe marginea libertății mass-mediei, fără însă a detalia eventualele acțiuni sau măsuri concrete pe care le-ar putea avea în vedere.

În răspunsul său din 14 iunie, EDRi a subliniat faptul că, pentru a putea implementa în mod eficient art.21 al Tratatului privind Uniunea Europeană, Uniunea Europeană este credibilă pe plan internațional atunci când libertatea presei și a mass-mediei sunt protejate și respectate pe plan intern. EDRI a evidențiat faptul că sprijinirea jurnalismului de calitate poate fi realizată doar prin măsuri de protecție adecvate pentru surse și a solicitat Comisiei Europene să propună un instrument care să ofere astfel de măsuri de protecție juridică.

În al doilea rând, s-a subliniat importanța protecției libertății de exprimare în societățile democratice, deschise și libere, în special cu privire la mediul digital. Este adevărat faptul că Internetul poate fi el însuși un garant al libertății de opinie și de exprimare. Aceste drepturi fundamentale trebuie protejate prin statul de drept și prin cadrul legislativ. În acest context, EDRi și-a exprimat aprecierea față de recomandarea formulată de grupul de experți cu privire la legiferarea principiului neutralității Internetului la nivel european. Există tot mai multe dovezi ale faptului că furnizorii de acces restricționează și limitează accesul la Internet în Europa. O reglementare a neutralității Internetului ar permite evitarea situațiilor în care unii actori din industrie devin paznici în numele organizațiilor media, având putere asupra comunicațiilor cetățenilor și asupra dreptului acestora la libertate de exprimare și dreptului de a primi și partaja informații.

Recomandarea nr. 12 a grupului de experți prevede ca „serviciile care oferă rezultate de căutare sau fluxuri de știri puternic personalizate ar trebuie să le ofere utilizatorilor posibilitatea de a refuza o astfel de personalizare, temporar pentru o anumită căutare, sau permanent, până la o altă decizie”. EDRI a accentuat faptul că astfel de măsuri de personalizare sau individualizare necesită colectarea și interconectarea de date cu caracter personal care ar putea reprezenta o amenințare fundamentală la adresa vieții private, precum și un pericol la adresa pluralismului și accesului la cunoaștere.

În ceea ce privește recomandarea nr.23, EDRI și-a exprimat îngrijorarea cu privire la formularea foarte vagă, periculoasă și, posibil, contra-productivă, și a sugerat eliminarea acesteia: „Statele Membre trebuie să se asigure că există instrumente adecvate pentru identificarea celor responsabili pentru cauzarea de prejudicii altor persoane, chiar și în spațiul online. Orice colectare a datelor utilizatorilor de Internet necesară pentru acest scop trebuie să fie confidențială și posibilă numai în baza unei hotărâri judecătorești.”

EDRi a atras atenția asupra faptului că definiția propusă pentru media sau „activități jurnalistice” ar putea avea nevoie de explicații suplimentare. Acțiunile menite să protejeze libertatea de exprimare și libertatea mass-mediei ar trebui să vizeze atât media tradițională, cât și spațiul digital - știrile sunt tot mai mult produse și consumate nu doar de către presa tradițională, ci și de către bloggeri, cetățeni-reporteri și producători de mijloace de comunicare socială.

(Articol de Kirsten Fiedler - EDRi)

Licenţă: Creative Commons Atribuire 3.0

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.