Jumătate de milion de europeni - activiști pro-neutralitatea netului

  • Posted on: 30 September 2016
  • By: Alinax
Lunile iunie și iulie au fost febrile pentru cei care apără drepturile digitale, printre care și ApTI. Peste 500000 de europeni s-au exprimat prin comentarii asupra noului Ghid al BEREC (Body of European Regulators of Electronic Communications/Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice). În 30 august a apărut noul ghid BEREC. Activarea a avut succes, iar BEREC a decis favorabil utilizatorilor în privința serviciilor specializate, zero rating și managementul traficului. Noul ghid confirmă protecții solide pentru neutralitatea Internetului și pentru Internetul liber și deschis în Uniunea Europeană. Îl puteţi consulta aici
 
„Pe baza unei parcurgeri preliminare a textului, aceasta este o victorie a mișcării pentru drepturile digitale din Europa. După o luptă foarte îndelungată, și cu ajutorul a jumătate de milion de persoane, principiile care fac Internetul să fie o platformă deschisă pentru schimbare, libertate și prosperitate au fost recunoscute în mod oficial în UE” a spus activistul pentru neutralitatea Internetului Thomas Lohninger de la SaveTheInternet.eu. Neutralitatea Internetului este un principiu conform căruia tot traficul de Internet trebuie să fie tratat în mod egal, fără a fi blocate sau încetinite anumite tipuri de date. Este fundamentală pentru competiția echitabilă între serviciile online, pentru inovație și pentru libertatea de exprimare online.
 
Ghidul are trei obiective principale:
Obiectivul 1: să asigure protecția utilizatorilor finali şi să asigure că Internetul rămâne un vehicul pentru inovaţie;
Obiectivul 2: să asigure neutralitatea Internetului din punct de vedere tehnologic, astfel încât să nu fie discriminate sau impuse anumite tehnologii;
Obiectivul 3: armonizarea regulilor privind managementul traficului în diverse ţări europene, astfel încât anumiţi utilizatori să nu fie defavorizaţi prin funcţionarea la viteză redusă a unor aplicaţii sau chiar blocarea lor.
 
Pe 6 iunie 2016, BEREC a publicat forma preliminară a ghidului de implementare a Regulamentului privind neutralitatea Internetului și a lansat o consultare publică. Consultarea a dat ocazia cetățenilor și întreprinzătorilor inovativi ocazia să își facă cunoscut punctul de vedere și să susțină Internetul liber și deschis. EDRi a răspuns la consultare și a încurajat cetățenii să-și trimită răspunsurile la consultare cu ajutorul SaveTheInternet.eu. Peste jumătate de milion de mesaje au fost trimise către BEREC prin intermediul platformei.
 
Statistici cheie:
  • 7 versiuni ale site-ului de campanie (savetheinternet.eu) au fost pregătite pentru fiecare etapă a procesului legislativ;
  • 40 000 de faxuri au fost trimise de către persoane către Membrii Parlamentului European;
  • 6 marșuri de susținere a neutralității Internetului au fost organizate în orașe europene;
  • Peste 500 000 de răspunsuri la consultarea BEREC au fost trimise de persoane în sprijinul Internetului deschis, inovativ și neutru.
 
Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet a derulat o campanie pe plan naţional pentru conştientizarea în legătură cu pericolele pierderii neutralităţii netului. Pe 5 iulie a avut loc o conferinţă la care au participat în jur de 30 de reprezentanți ai companiilor de infrastructură în telecomunicații, autorități, ONG-uri specializate pe drepturi digitale, jurnaliști, avocați. Detalii: aici. De asemenea, pe tot parcursul consultării, în jur de 20 de bloggeri cunoscuţi au scris articole despre subiect, oferind un punct de vedere personal.  ApTI a fost prin această campanie reuşită alături de alte 72 de organizații nonguvernamentale de pe cinci continente şi a luat poziție pentru apărarea neutralității Internetului.
 
Mergând înainte, societatea civilă va trebui să fie în continuare vigilentă pentru a se asigura că Regulamentul și Ghidul sunt aplicate și principiile neutralității Internetului sunt respectate în practică. Pentru aceasta, deja există inițiative cum ar fi Respect My Net (https://respectmynet.eu/), pentru monitorizarea și raportarea încălcărilor principiilor neutralității Internetului.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.