Consiliul Europei face o Recomandare importantă pentru protejarea drepturilor online ale cetățenilor

  • Posted on: 8 March 2018
  • By: George Hari Popescu
În 7 martie 2018, Consiliul Europei (CoE), organizația cea mai importantă pentru apărarea  drepturilor omului în Europa, a adoptat o Recomandare privind rolurile și responsabilitățile intermediarilor de Internet (furnizori de acces la Internet, motoare de căutare, platforme sociale etc.) care vor avea un impact global.  Recomandarea reprezintă un reper important pentru înțelegerea obligațiilor statelor și companiilor de internet în ceea ce privește respectarea drepturilor omului online. Într-o perioadă în care guvernele exercită din ce în ce mai mult presiuni politice asupra companiilor pentru a filtra și bloca libertatea de exprimare, iar companiile ne subminează viața privată online, o înțelegere clară a cadrului legal este de mult așteptată.
 
Recomandarea este un pas în direcția cea bună. Ca exemplu, paragraful introductiv stabilește standardul pe care democrațiile europene trebuie să-l respecte:
“Orice cerere, socilitare sau altă acțiune a autorităților publice adresată intermediarilor de Internet care interferează cu drepturile omului și cu libertățile fundamentale trebuie să fie prevăzută prin lege, să fie exercitată în limitele conferite de lege și trebuie să constituie o măsură necesară și proporțională într-o societate democratică . Statele nu ar trebui să exercite presiuni asupra intermediarilor de internet prin mijloace nelegale.”

Câteva idei importante din textul recomandării

- Intermediarii pe internet ar trebui să pună la dispoziție - online și offline - remedii eficiente și sisteme de soluționare a litigiilor. Toate căile de atac trebuie să permită o analiză imparțială și independentă a presupusei încălcări. Acestea ar trebui - în funcție de încălcarea în cauză - să includă o anchetă, o explicație, un răspuns, o corectare, scuze, ștergerea conținutului, compensații.
 
- Prin sporirea capacității publicului de a căuta, primi și transmite informații fără interferențe și indiferent de frontiere, Internetul joacă un rol deosebit de important cu privire la dreptul la libertatea de exprimare.
 
- Campaniile de dezinformare online, concepute special pentru a semăna neîncredere și confuzie și pentru a accentua divizările existente în societate, pot avea, de asemenea, efecte destabilizatoare asupra democrației.
 
- Statele membre au obligația de a se abține de la încălcarea dreptului la libertatea de exprimare și a altor persoane în mediul digital. Ele au, de asemenea, o obligație de a proteja drepturile omului și de a crea un mediu permisiv și sigur pentru ca fiecare să participe la dezbaterea publică și să-și exprime opiniile și ideile fără frică, inclusiv pe cele care jignesc, șochează sau tulbură statul sau orice altă parte a populației.
 
- Este esențial să se sprijine inițiativele de promovare a educației în domeniul mass-media. Astfel de eforturi ar trebui puse în aplicare prin diverse mijloace, inclusiv prin educația formală și non-formală.
 
 
Recomandarea este rezultatul a mai mult de doi ani de activitate într-un comitet de experți și numeroase consultări cu cele 47 de state membre, o consultare publică și o conferință comună a Consiliului Europei și a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE). 
 
> Citește proiectul de recomandare CM/Rec(2017)xxx al Comitetului de Miniștri către statele membre privind rolurile și responsabilitățile intermediarilor de Internet (un text final aproape identic va fi publicat în următoarele zile)
 
(Articol original: EDRi.org)

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.