Recomandările Consiliului Europei privind protecția drepturilor omului în serviciile Internet

  • Posted on: 12 April 2012
  • By: Redacția ApTI

Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 10.7

Pe 4 aprilie 2012, Comitetul de Miniștri al Consiliul Europei a adoptat două recomandări referitoare la protecția drepturilor omului, în special libertatea de exprimare, libertatea de asociere, accesul la informație și dreptul la viață privată în legătură cu motoarele de căutare și rețelele sociale online.

Prin aceste documente, Consiul Europei recomandă statelor membre să le solicite motoarelor de căutare să ofere mai multă transparență cu privire la modul în care este oferit accesul la informație, în special în ceea ce privește criteriile utilizate pentru a selecta, clasifica și îndepărta rezultatele căutărilor.

Consilul Europei solicită, de asemenea, respectarea drepturilor utilizatorilor în cazul prelucrării datelor cu caracter personal (în special în ceea ce privește modulele cookie, adresele IP și istoricul căutărilor efectuate de către utilizator), precum și “încurajarea furnizorilor de motoare de căutare să facă o diferență clară între rezultatele căutărilor și orice formă de comunicare comercială, publicitate sau rezultat sponsorizat, inclusiv oferte privind “propriul conținut””.

Una dintre acțiunile recomandate vizează minimizarea colectării datelor cu caracter personal de către furnizorii de motoare de căutare. “Adresele IP ale utilizatorilor nu trebuie stocate atunci când acest lucru nu este necesar pentu realizarea un scop legitim și când aceleași rezultate pot fi obținute prin alte acțiuni, cum ar fi sondajele sau anonimizarea datelor cu caracter personal. Trebuie încurajate, de asemenea, abordările inovatoare care promovează căutările anonime“. Consiliul solicită ca perioada de reținere a datelor să fie proporțională, iar prelucrarea  să se realizeze în “scopuri legitime și specificate. Furnizorii de motoare de căutare trebuie să poată justifica colectarea și reținerea datelor cu caracter personal. Aceste informații trebuie să fie publice și ușor accesibile.”

Consiliul Europei recomandă, de asemenea, ca furnizorii de motoare de căutare să dezvolte instrumente care să le permită utilizatorilor să “obtină acces, să corecteze și să șteargă datele care îi privesc și care au fost colectate pe parcusrul utilizării serviciilor, inclusiv profilurile create, spre exemplu, în scopuri de marketing direct.”

În ceea ce privește rețelele sociale, Consiliul Europei le solicită statelor să colaboreze cu operatorii pentru a crește gradul de conștientizare a utilizatorilor cu privire la drepturile pe care le au și la posibilele riscuri, prin furnizarea de informații clare care să-i ajute pe utilizatori să înțeleagă setările standard ale profilurilor pe care și le creează și să aleagă în cunoștință de cauză cantitatea de informații referitoare la propria identitate pe care să le facă publice online.

Statele membre sunt invitate să se abțină de la “acțiuni generale de blocare și filtrare a conținutului ofensiv sau dăunător, care au impact asupra modului în care utilizatorii accesează informația”’. Se solicită, de asemenea, implementarea Recomandării CM/Rec(2008)6 privind măsurile de promovare a respectării libertății de exprimare și informare cu privire la filtrarea pe Internet, în scopul asigurării faptului că orice decizie de blocare sau ștergere de conținut este luată cu respectarea acestor principii.”

Licenţă: Creative Commons Atribuire 3.0

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.