protecţia datelor

Noutăți în site

 • Posted on: 30 March 2012
 • By: Redacția ApTI

Dosar legislativ – Inițiative legislative românești

 

Avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor asupra propunerilor UE privind noua politică de protecție a datelor cu caracter personal

 • Posted on: 15 March 2012
 • By: Redacția ApTI

Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 10.5

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a emis, în data de 7 martie, un aviz asupra propunerilor de modificare a cadrului european de reglementare în domeniul protecției datelor cu caracter personal - o propunere de regulament conținând reguli cu caracter general și o propunere de directivă cu prevederi specifice pentru autoritățile cu responsabilități în domeniul aplicării legii.

Autoritatea apreciază propunerile de modificare a cadrului de reglementare, pe care le consideră a fi o contribuție importanță la consolidarea dreptulului la protecția datelor în Europa, însă își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că propunerea de regulament este departe de a fi un “set cuprinzător de reguli pentru protecția datelor cu caracter personal la nivel național și european în toate domeniile vizate de politici UE”.

Problemele propunerii de regulament se referă în primul rând la chestiuni legate de aplicarea prevederilor legale, întrucât nu abordează o serie de chestiuni precum regulile privind protecția datelor la nivelul instituțiilor și organismelor UE și instrumentele specifice de aplicare a prevederilor legale.

Autoritatea își exprimă susținerea pentru propunerea de regulament, întrucât aceasta elimină multe dintre inconsistențele generate de legislațiile naționale, și consideră că noile reguli vor consolida drepturile indivizilor, vor genera o creștere a gradului de responsabilizare a operatorilor în ceea ce privește modul în care gestionează datele cu caracter personal și vor consolida puterea și rolul autorităților naționale de supraveghere. Autoritatea consideră însă că propunerile Comisiei referitoare la autoritățile polițienești și judiciare sunt “inacceptabil de slabe” și nu ar trebui să se abată de la regulile generale stabilite în propunerea de regulament în așa măsură încât să ofere posibilitatea de restricționare a unor principii și drepturi esențiale.

Noutăţi în site

 • Posted on: 25 January 2012
 • By: Redacția ApTI

Dosar legislativ – Inițiative legislative europene

 • Anti-Counterfeiting Trade Agreement
  • 24 iunie 2011: Comisia Europeană transmite Consiliului și Parlamentului European propunerea de Decizie privind încheierea ACTA;
  • septembrie 2011: în cadrul Parlamentului European, propunerea este repartizată Comisiei pentru comerț internațional (INTA) pentru raport și Comisiei pentru dezvoltare (DEVE), Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), Comisiei juridice (JURI) și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE), pentru avize;
  • 1 octombrie 2011: semnarea oficială a ACTA, de către Canada, Australia, Japonia, Maroc, Noua Zeelandă, Coreea de Sud, Singapore și SUA ;
  • 16 decembrie 2011: Consiliul își dă acordul pentru semnarea ACTA;
  • 6 ianuarie 2012: Comisia pentru dezvoltare din Parlamentul European publică un proiect de aviz asupra ACTA.

Opoziția SUA față de propunerile legislative UE privind protectia datelor cu caracter personal

 • Posted on: 19 January 2012
 • By: Redacția ApTI

Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 10.1

După ce, într-o notă informală din decembrie 2011, SUA se plângea în legătură cu faptul că propunerea de regulament UE privind protecția datelor se va distanța de standardele internaționale și chiar va fi contraproductivă pentru protecția datelor, Departamentul pentru Comerț al SUA (DoC) a circulat o a doua notă informală care conține comentarii în legătură cu propunerea de regulament privind protecția datelor și propunerea de directivă privind protecția datelor în cadrul cooperării polițienești și judiciare. Dacă în prima notă erau criticate prevederile referitoare la notificarea privind încălcarea securității datelor, viața privată a copiilor și dreptul de a fi uitat, în această a doua notă criticile se concentrează asupra următoarelor aspecte: regulamentul ar putea afecta interoperabilitatea comercială și ar putea fi contraporductivă pentru protecția vieții private a consumatorilor, ar putea avea un impact negativ asupra libertății de exprimare și altor drepturi ale omului, asupra cooperării polițienești și judiciare, asupra cooperării între autoritățile de reglementare precum și asupra litigiilor civile.
 
Interferența la nivel înalt a SUA în procesele interne ale Comisiei Europene este extraordinară. Fără îndoială, un anumit nivel de îngrijorare poate fi exprimat în mod legitim, având în vedere faptul că este vorba despre o propunere legislativă care are semnificație internațională. Însă o astfel de interferență, înainte chiar ca Parlamentul European și Consiliul să-și fi exprimat punctul de vedere, denotă o lipsă de respect semnificativă față de instituțiile Uniunii Europene și față de abilitatea acestora de a soluționa orice probleme legate de această primă versiune a unei propuneri legislative care va face parte dintr-un proces legislativ ce va dura între doi și trei ani.
 

Despre propunerea de regulament al Uniunii Europene privind protecția datelor

 • Posted on: 15 December 2011
 • By: Redacția ApTI

Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 9.24

 
Săptămâna trecută, Europa a putut să citească o versiune neoficială a propunerii de “Regulament privind protecția datelor”, ca urmare a publicării acesteia de către Statewatch. Propunerea de regulament, care ar urmă să fie publicată oficial în 25 ianurie 2012, are scopul de a înlocui Directiva privind protecția datelor, adoptată în 1995. Noul Regulament păstrează principiile de bază ale Directivei, dar își propune să ia în considerare și evoluțiile tehnologice. Regulament urmăreşte să introducă reguli mai “coerente” și să crească gradul de armonizare a acestora pe plan european: “diferențele existente la nivelul statelor membre în ceea ce privește nivelul de protecție a drepturilor și libertăților individuale pot constitui un obstacol în realizarea activităților economice la nivelul Uniunii Europene, pot distorsiona concurența și pot împiedica autoritățile să-și îndeplinească responsabilitățile care le revin in baza reglementărilor europene".
 
Propunerea de regulament introduce noi drepturi și noi definiții. Datele sensibile sunt redefinite pentru a include și datele genetice și biometrice. Definiția persoanei vizate este extinsă la o persoană care poate fi identificată direct sau indirect de către operator sau “orice persoană fizică sau juridică”. Propunerea de regulament include și drepturi mai clare privind portabilitatea datelor. Alte noi elemente introduse includ raportarea obligatorie a încălcării securității datelor, precum și noi competențe și puteri pentru autoritățile de supraveghere. În plus, se propune (în art.63) crearea unui Consiliu European pentru Protecția Datelor care să înlocuiască Grupul de lucru “Articolul 29”.
 

Discuţii la nivel european asupra procesului de revizuire a Directivei privind protecţia datelor

 • Posted on: 30 March 2011
 • By: Redacția ApTI

Articol preluat din Newsletterul EDRI 9.6

Platforma de discuţii privind viaţa privată (Privacy platform) creată la nivelul Parlamentului European şi condusă de parlamentarul Sophie In’t Veld (Grupul ALDE, Olanda) s-a reunit în data de 16 martie 2011 pentru o discuţie asupra revizuirii Directivei privind protecţia datelor cu caracter personal. La întâlnire au participat reprezentanţi ai tuturor grupurilor politice din cadrul Parlamentului European (EPP, S&D, ALDE, Verzii şi GUE), iar printre vorbitori s-au numărat Viviane Reding, vicepreşedintele Comisiei Europene responsabil pentru justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie şi Axel Voss, membru al Parlamentului European (Grupul EPP, Germania) responsabil pentru elaborarea raportului asupra Comunicării Comisiei Europene privind o abordare globală a  protecţiei datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană.

Pages