25
Ian
2012
Redacția ApTI

Noutăţi în site

Dosar legislativ – Inițiative legislative europene

 • Anti-Counterfeiting Trade Agreement
  • 24 iunie 2011: Comisia Europeană transmite Consiliului și Parlamentului European propunerea de Decizie privind încheierea ACTA;
  • septembrie 2011: în cadrul Parlamentului European, propunerea este repartizată Comisiei pentru comerț internațional (INTA) pentru raport și Comisiei pentru dezvoltare (DEVE), Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), Comisiei juridice (JURI) și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE), pentru avize;
  • 1 octombrie 2011: semnarea oficială a ACTA, de către Canada, Australia, Japonia, Maroc, Noua Zeelandă, Coreea de Sud, Singapore și SUA ;
  • 16 decembrie 2011: Consiliul își dă acordul pentru semnarea ACTA;
  • 6 ianuarie 2012: Comisia pentru dezvoltare din Parlamentul European publică un proiect de aviz asupra ACTA.

24
Ian
2012
Redacția ApTI

Data Journalism Awards

Global Editors Network, în colaborare cu European Journalism Centre și Google, organizează o competiție intitulată Data Journalism Awards, menită să promoveze excelența editorială în domeniul “data journalism”.

"Data journalism" este definit ca obținerea, raportarea și publicarea de informații în interes public. Poate presupune utilizarea unei game largi de instrumente ( de la simpla raportare asistată de calculator la vizualizări de date și aplicații de știri), scopul final fiind furnizarea de informații și analize care să contribuie la informarea publicului în legătură cu cele mai importante probleme de interes.

19
Ian
2012
Redacția ApTI

Comisia confirmă caracterul ilegal al Directivei privind reținerea datelor

Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 10.1

Quintessenz, organizație din Austria membră a EDRi, a dezvăluit un document intern elaborat de către Comisa Europeană în scopul informării DAPIX, grupul de lucru al Consiliului privind schimbul de informații și protecția datelor, în legătură cu rezultatele consultărilor organizate în aprilie 2011 în legătură cu reforma Directivei privind reținerea datelor. Documentul prezintă o serie de chestiuni referitoare la Directivă pe care Comisia dorește să le abordeze astfel încât Directiva să apară într-o lumină mai bună. Comisia recunoaște faptul că “este menținută percepția potrivit căreia există puține dovezi, la nivelul UE și la nivel național, în legătură cu valoarea atât a reținerii datelor din perspectiva securității publice și justiției penale, cât și a alternativelor care au fost luate în considerare. La finalul documentului apare și o întrebare: “Care sunt cele mai eficiente modalități de a demonstra valoarea reținerii datelor în general și a Directivei, în sine?”

Originea „percepției” potrivit căreia există puține dovezi în legătură cu valoarea Directivei este arătată în declarația Comisiei referitoare la faptul că 11 din cele 27 de state membre au furnizat date care pot fi utilizate pentru a sublinia valoarea adăugată a Directivei. Incertitudinile juridice care au fost trecute cu vederea în timpul procesului de elaborare a Directivei generează acum o serie de probleme pentru Comisie.

19
Ian
2012
Redacția ApTI

Opoziția SUA față de propunerile legislative UE privind protectia datelor cu caracter personal

Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 10.1

După ce, într-o notă informală din decembrie 2011, SUA se plângea în legătură cu faptul că propunerea de regulament UE privind protecția datelor se va distanța de standardele internaționale și chiar va fi contraproductivă pentru protecția datelor, Departamentul pentru Comerț al SUA (DoC) a circulat o a doua notă informală care conține comentarii în legătură cu propunerea de regulament privind protecția datelor și propunerea de directivă privind protecția datelor în cadrul cooperării polițienești și judiciare. Dacă în prima notă erau criticate prevederile referitoare la notificarea privind încălcarea securității datelor, viața privată a copiilor și dreptul de a fi uitat, în această a doua notă criticile se concentrează asupra următoarelor aspecte: regulamentul ar putea afecta interoperabilitatea comercială și ar putea fi contraporductivă pentru protecția vieții private a consumatorilor, ar putea avea un impact negativ asupra libertății de exprimare și altor drepturi ale omului, asupra cooperării polițienești și judiciare, asupra cooperării între autoritățile de reglementare precum și asupra litigiilor civile.
 
Interferența la nivel înalt a SUA în procesele interne ale Comisiei Europene este extraordinară. Fără îndoială, un anumit nivel de îngrijorare poate fi exprimat în mod legitim, având în vedere faptul că este vorba despre o propunere legislativă care are semnificație internațională. Însă o astfel de interferență, înainte chiar ca Parlamentul European și Consiliul să-și fi exprimat punctul de vedere, denotă o lipsă de respect semnificativă față de instituțiile Uniunii Europene și față de abilitatea acestora de a soluționa orice probleme legate de această primă versiune a unei propuneri legislative care va face parte dintr-un proces legislativ ce va dura între doi și trei ani.
 
18
Ian
2012
Redacția ApTI

Acțiuni la nivel internațional împotriva propunerilor legislative din SUA privind cenzura pe Internet (PIPA şi SOPA)

Cunoscute sub numele de Protect IP Act (PIPA) în Senatul SUA și Stop Online Piracy Act (SOPA) în Camera Reprezentanților, cele două propuneri legislative au ca scop declarat combaterea încălcării drepturilor de proprietate intelectuală în mediul online. Însă, dacă va fi adoptată, noua legislație va compromite securitatea Internetului, va limita libertatea de exprimare online și va încetini creșterea în sectorul tehnologic. Guvernul SUA va putea să oblige ISP-iștii și motoarele de căutare să blocheze încercările utilizatorilor de Internet de a accesa anumite site-uri web, în timp de corporațiile și alți actori privați vor putea să obțină ordine judecătorești prin care să fie cenzurate site-uri web din afara țării.

În acest context, tot mai multe acțiuni au fost inițiate la nivel internațional, în semn de protest față de cele două propuneri legislative.

Într-o scrisoare adresată Senatului SUA, o serie de organizații din întreaga lume (printre care și ApTI) atrag atenția asupra faptului că PIPA, prin prevederile sale, solicită utilizarea de instrumente de cenzură pe Internet, subminează caracterul global al Internetului și amenință libertatea de exprimare în mediul online. În scrisoare se menționează faptul că adoptarea PIPA va fi interpretată ca un mesaj prin care li se comunică altor națiuni că utilizarea instrumentelor de cenzură nu este doar acceptabilă, ci și încurajată.

12
Ian
2012
Redacția ApTI

ApTI susţine publicarea liberă a limitelor unităților administrativ-teritoriale

ApTI, alături de alte aproximativ 180 de persoane şi organizaţii, a semnat o scrisoare deschisă către Autoritatea Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prin care i se solicită  acesteia să publice liber limitele unităților administrativ-teritoriale. 

Scrisoarea, iniţiată de către Asociaţia GEO-SPAŢIAL.ORG, subliniază faptul că, deşi aceste aceste limite sunt prezente în cadrul geoportalului INSPIRE al României și pot fi descărcate în format DFW pe pe site-ul ANCPI, ele nu pot fi folosite în cadrul analizelor spațiale sau pentru reprezentare pe hărți tematice proprii, într-un sistem desktop GIS sau web-based GIS. De asemenea, semnatarii solicită punerea la dispoziție a acestor date printr-o licență deschisă, astfel încât să se permită reutilizarea liberă a acestora și integrarea lor fară probleme legale în alte proiecte comerciale și necomerciale, acest lucru fiind în concordanță cu strategia Comisiei Europene cu privire la accesul deschis la datele colectate de autorități și servicii publice.

20
Dec
2011
Redacția ApTI

Noutăţi în site

Dosar legislativ - Inițiative legislative românești

 • Iniţiativă legislativă privind reţinerea datelor
  • 16 decembrie 2011: primire "punct de vedere" de la Guvern: constatând conflictul dintre obligaţia României de a transpune în legislaţia naţională Directiva 2006/24/CE privind reţinerea datelor şi necesitatea respectării cerinţelor formulate în decizia Curţii Constituţionale  din octombrie 2009, Guvernul consideră că "Parlamentul este singurul în măsură să se pronunţe asupra adoptării" propunerii legislative;
  • 19 decembrie 2011: propunerea legislativă este prezentată în Biroul Permanent al Senatului, cu nr.L772/2011, şi repartizată pentru raport Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi, şi pentru avize Comisiei economice, industrii şi servicii şi Comisiei pentru afaceri europene;
  • 20 decembrie 2011: depunere raport de respingere din partea Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi;
  • 21 decembrie 2011: Senatul respinge propunerea legislativă.

Dosar legislativ - Inițiative legislative europene

Pagini

Subscribe to Asociația pentru Tehnologie și Internet RSS