ApTI susţine publicarea liberă a limitelor unităților administrativ-teritoriale

 • Posted on: 12 January 2012
 • By: Redacția ApTI

ApTI, alături de alte aproximativ 180 de persoane şi organizaţii, a semnat o scrisoare deschisă către Autoritatea Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prin care i se solicită  acesteia să publice liber limitele unităților administrativ-teritoriale. 

Scrisoarea, iniţiată de către Asociaţia GEO-SPAŢIAL.ORG, subliniază faptul că, deşi aceste aceste limite sunt prezente în cadrul geoportalului INSPIRE al României și pot fi descărcate în format DFW pe pe site-ul ANCPI, ele nu pot fi folosite în cadrul analizelor spațiale sau pentru reprezentare pe hărți tematice proprii, într-un sistem desktop GIS sau web-based GIS. De asemenea, semnatarii solicită punerea la dispoziție a acestor date printr-o licență deschisă, astfel încât să se permită reutilizarea liberă a acestora și integrarea lor fară probleme legale în alte proiecte comerciale și necomerciale, acest lucru fiind în concordanță cu strategia Comisiei Europene cu privire la accesul deschis la datele colectate de autorități și servicii publice.

Noutăţi în site

 • Posted on: 20 December 2011
 • By: Redacția ApTI

Dosar legislativ - Inițiative legislative românești

 • Iniţiativă legislativă privind reţinerea datelor
  • 16 decembrie 2011: primire "punct de vedere" de la Guvern: constatând conflictul dintre obligaţia României de a transpune în legislaţia naţională Directiva 2006/24/CE privind reţinerea datelor şi necesitatea respectării cerinţelor formulate în decizia Curţii Constituţionale  din octombrie 2009, Guvernul consideră că "Parlamentul este singurul în măsură să se pronunţe asupra adoptării" propunerii legislative;
  • 19 decembrie 2011: propunerea legislativă este prezentată în Biroul Permanent al Senatului, cu nr.L772/2011, şi repartizată pentru raport Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi, şi pentru avize Comisiei economice, industrii şi servicii şi Comisiei pentru afaceri europene;
  • 20 decembrie 2011: depunere raport de respingere din partea Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi;
  • 21 decembrie 2011: Senatul respinge propunerea legislativă.

Dosar legislativ - Inițiative legislative europene

Despre propunerea legislativă privind reţinerea datelor: Guvernul refuză să îşi asume un punct de vedere

 • Posted on: 19 December 2011
 • By: Redacția ApTI

Propunere legislativă privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, înregistrată spre dezbatere la Senat la începutul lunii noiembrie 2011, a primit, în data de 16 decembrie 2011, un "punct de vedere" de la Guvern. De regulă, punctele de vedere formulate de către Guvern cu privire la o propunere legislativă sunt fie favorabile (Guvernul susţine adoptarea propunerii legislative), fie nefavorabile (Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative).

În documentul transmis Senatului, Guvernul arată că există un "conflict de norme juridice": pe de o parte, obligaţia României de a transpune în legislaţia naţională Directiva 2006/24/CE privind reţinerea datelor, şi, pe de altă parte, necesitatea respectării cerinţelor formulate în decizia Curţii Constituţionale a României din octombrie 2009 (prin care Legea nr.298/2009 privind reţinerea datelor a fost declarată neconstituţională).

În faţa acestei situaţii, Guvernul alege să nu îşi asume niciun punct de vedere, considerând că "Parlamentul este singurul în măsură să se pronunţe asupra adoptării" propunerii legislative.

Situaţia este cel puţin interesantă, dacă luăm în calcul şi faptul că textul actualei propuneri legislative privind reţinerea datelor a fost iniţial promovat ca proiect de lege iniţiat de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (şi suspus consultării publice de către acesta).

CSISAC salută Recomandarea OCDE privind principii pentru elaborarea de politici referitoare la Internet

 • Posted on: 19 December 2011
 • By: Redacția ApTI

Într-un comunicat de presă publicat în data de 19 decembrie 2011, CSISAC – Consiliul Consultativ pentru Societate Informațională al Societății Civile (Civil Society Information Society Advisory Council), din care face parte și ApTI, a salutat Recomandarea privind principii pentru elaborarea de politici referitoare la Internet, adoptată de către Consiliul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în 13 decembrie 2011. Recomandarea, prin care este reafirmat angajamentul OCDE față de un Internet liber, deschis și inclusiv, va contribui la promovarea drepturilor omului în mediul online.

Principiile incluse în această declarație abordează o gamă largă de chestiuni, printre care:  necesitatea consolidării eficienței protecției vieții private în mediul online, creșterea capacității de elaborare de politici bazate pe date concrete, asigurarea faptului că rețelele și serviciile de comunicaţii electronice în bandă largă (broadband) sunt dezvoltate în așa fel încât să asigure acoperire și utilizare națională, limitarea răspunderii intermediarilor Internet și reafirmarea necesității de a promova creativitatea și inovarea în mediul online. 

Despre propunerea de regulament al Uniunii Europene privind protecția datelor

 • Posted on: 15 December 2011
 • By: Redacția ApTI

Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 9.24

 
Săptămâna trecută, Europa a putut să citească o versiune neoficială a propunerii de “Regulament privind protecția datelor”, ca urmare a publicării acesteia de către Statewatch. Propunerea de regulament, care ar urmă să fie publicată oficial în 25 ianurie 2012, are scopul de a înlocui Directiva privind protecția datelor, adoptată în 1995. Noul Regulament păstrează principiile de bază ale Directivei, dar își propune să ia în considerare și evoluțiile tehnologice. Regulament urmăreşte să introducă reguli mai “coerente” și să crească gradul de armonizare a acestora pe plan european: “diferențele existente la nivelul statelor membre în ceea ce privește nivelul de protecție a drepturilor și libertăților individuale pot constitui un obstacol în realizarea activităților economice la nivelul Uniunii Europene, pot distorsiona concurența și pot împiedica autoritățile să-și îndeplinească responsabilitățile care le revin in baza reglementărilor europene".
 
Propunerea de regulament introduce noi drepturi și noi definiții. Datele sensibile sunt redefinite pentru a include și datele genetice și biometrice. Definiția persoanei vizate este extinsă la o persoană care poate fi identificată direct sau indirect de către operator sau “orice persoană fizică sau juridică”. Propunerea de regulament include și drepturi mai clare privind portabilitatea datelor. Alte noi elemente introduse includ raportarea obligatorie a încălcării securității datelor, precum și noi competențe și puteri pentru autoritățile de supraveghere. În plus, se propune (în art.63) crearea unui Consiliu European pentru Protecția Datelor care să înlocuiască Grupul de lucru “Articolul 29”.
 

Inițiative ale Consiliului Europei și Comisiei Europene privind libertatea pe Internet

 • Posted on: 15 December 2011
 • By: Redacția ApTI

Articol preluat din Newsletter-ul EDRi 9.24

În data de 8 decembrie, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat Declarația privind protecția libertății de exprimare și libertății de asociere cu privire la platforme de Internet operate de către sectorul privat și la furnizorii de servicii online. Textul abordează multe dintre temele și prioritățile incluse în studiul EDRi “Trecerea de la auto-reglementare la cenzură corporatistă”, publicat în ianuarie 2011.

Declarația explică faptul că “deși sunt operate de către sectorul privat, platformele Internet reprezintă o parte semnificativă a sferei publice întrucât facilitează dezbaterile asupra unor chestiuni de interes public; în unele cazuri, aceste platforme pot îndeplini, ca și media tradițională, rolul de “câine de pază” social și și-au demonstrat deja utilitatea prin aceea că au adus schimbări pozitive în viața reală.”

În contextul obligațiilor pozitive ale statelor semnatare ale Convenției drepturilor omului de a apăra drepturile reglementate prin acest instrument, Declarația explică faptul că “influența sau presiunea politică exercitată asupra actorilor noilor mijloace de comunicare (“new media”) pot conduce la interferențe în exercitarea libertății de exprimare, accesului la informații și transparenței, nu doar la nivel național, ci și în context internațional, dată fiind dimensiunea globală a acestor mijloace.”

Pagini